Aplikovaná informatika

Študijný odbor:    18. Informatika (Aplikovaná informatika)
Forma štúdia:   denná
Dĺžka štúdia:   3 roky
Osoba zodpovedná za ŠP:   prof. RNDr. Michal Munk, PhD.
Získaný titul:   Philosophiae doctor (PhD.)
Predpokladaný počet
prijatých študentov:
  4
Charakteristika študijného programu

Doktorandský študijný program Aplikovaná informatika je prirodzeným pokračovaním magisterského študijného programu Aplikovaná informatika. Základným cieľom tohto študijného programu je pripraviť kvalifikovaných odborníkov s dôrazom na doménu objavovania znalostí a analýzy dát. Študijný program reaguje na potreby praxe, kde sa v čoraz väčšom rozsahu vyskytujú požiadavky na získavanie znalostí zo zozbieraných dát, prípadne na predikovanie a podporu plánovania. Obsahovo sa orientuje na všetky oblasti života, v ktorých sa vyskytuje spracovanie údajov (spracovanie prirodzeného jazyka, strojové učenie, vizualizácia informácií, rozpoznávanie vzorov, procesné modelovanie, manažment dát).

Čo učíme v študijnom programe
Témy dizertačných prác
Uplatnenie absolventov
Tézy k prijímacím skúškam na doktorandské štúdium
Odborová komisia: Aplikovaná informatika
Školitelia doktorandského štúdia

Please publish modules in offcanvas position.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand