Social and Innovative Platform on Cultural Tourism and Its Potential Towards Deepening Europeanisation (SPOT)

Úplný názov projektu:
Social and innovative platform on cultural tourism and its potential towards deepening Europeanisation (SPOT)

Grantová schéma:
Horizont 2020 – Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie
Výzva: H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2019
Číslo projektu: 870644

Koordinátor projektu:
RNDr. Hilda Kramáreková, PhD., Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV

Doba realizácie:
január 2020 – december 2022

Ciele projektu:
Hlavným cieľom projektu riešeného konzorciom 15 partnerov (14 z členských krajín EÚ a Izrael) je na báze kultúrneho cestovného ruchu vyvinúť nový prístup k jeho porozumeniu a prostredníctvom neho podporovať rozvoj znevýhodnených oblastí. Kultúrny cestovný ruch sa totiž mení – popri existencii jeho tradičných foriem (napr. vlastivedný, festivalový, kulinársky) sa aktívne skúma a spoluvytvára jeho účastníkmi napr. prostredníctvom veľmi populárnych tematických trás (vínnych či pútnických). Tieto trendy poskytujú príležitosti na oživenie rozvoja aj vidieckych oblastí a zároveň chránia a zviditeľňujú miestnu kultúru a krajinu. Projekt, spájajúci akademickú a aplikačnú prax, aj prostredníctvom prípadových štúdií z každej krajiny pomôže identifikovať témy a oblasti, v ktorých môžu intervencie na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni pomôcť pri dosahovaní udržateľného rozvoja a ponúkne konkrétne riešenia.

Koordinátor projektu:

Mendel University in Brno (Česká republika)

Partneri projektu:

 • Bar Ilan University (Izrael)
 • CERS Institute for Regional Studies, Győr (Maďarsko)
 • Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovensko)
 • Institute of Geography of the Romanian Academy (Rumunsko)
 • Karl Franzens University of Graz (Rakúsko)
 • Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development, Dresden (Nemecko)
 • Tallinn University (Estónsko)
 • University of Aberdeen (Spojené kráľovstvo)
 • University of Barcelona (Španielsko)
 • University of the Aegean (Grécko)
 • University of Verona (Taliansko)
 • University of Wrocłav (Poľsko)
 • Univerzity of Ljubljana (Slovinsko)
 • Wageningen University & Research, Wageningen (Holandsko)

Image
Image

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation

Image

Please publish modules in offcanvas position.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand