BISON - Biodiversity and Infrastructure Synergies and Opportunities for European transport Networks

Úplný názov projektu:

Biodiversity and Infrastructure Synergies and Opportunities for European transport Networks - BISON

Grantová schéma:
Horizont 2020 – Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie; Výzva: H2020-MG-2020-SingleStage-INEA
Koordinátor projektu za FPV:
prof. RNDr. František Petrovič, PhD., Katedra ekológie a environmentalistiky
Doba realizácie:
január 2021 – jún 2023
 
Ciele projektu:
Hlavným cieľom projektu riešeného konzorciom 39 partnerov z členských a asociovaných krajín EÚ je riešenie otázky integrácie biodiverzity s rozvojom dopravnej infraštruktúry zahŕňajúcej cesty, železnice, vodné cesty, letiská, prístavy alebo energetické siete.
Vyššie uvedený zámer naplní projekt BISON prostredníctvom nasledovných špecifických cieľov:
 • Identifikovať budúce potreby v oblasti výskumu a inovácií pre lepšiu integráciu biodiverzity s dopravnou infraštruktúrou.
 • Identifikovať stavebné, prevádzkové a kontrolné metódy a materiály, ktoré sú dlhodobo funkčné a flexibilné, a je možné ich použiť rôznymi druhmi dopravy na zmiernenie vplyvov na biodiverzitu.
 • Podporovať členské štáty EÚ pri plnení ich medzinárodných záväzkov angažovaním všetkých zainteresovaných strán do začleňovania problematiky biodiverzity v rámci plánovania a rozvoja dopravnej infraštruktúry.
 • Podporovať členské štáty EÚ, aby sa stali politickými lídrami prostredníctvom spolupráce a podpory európskeho výskumu.
Partneri projektu:

Rakúsko

 • BUNDESMINISTERIUM FUER KLIMASCHUTZ, UMWELT, ENERGIE, MOBILITAET, INNOVATION UND TECHNOLOGIE – BMK

Belgicko

 • FORUM DES LABORATOIRES NATIONAUX EUROPEENS DE RECHERCHE ROUTIERE
 • FORUM OF EUROPEAN NATIONAL HIGHWAY RESEARCH LABORATORIES - FEHRL AIBSL
 • SERVICE PUBLIC DE WALLONIE - SPW/DGO6
 • VLAAMSE GEWEST - VL O

Česká republika

 • CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU v.v.i. – CDV
 • NATURE CONSERVATION AGENCY OF THE CZECH REPUBLIC - NCA

Dánsko

 • AMPHI INTERNATIONAL APS

Francúzsko

 • MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE - MTES
 • UNIVERSITE DE LIMOGES – UNILIM
 • UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL - UGE
 • UNION PROFESSIONNELLE DU GENIE ECOLOGIQUE - UPGE
 • UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER - UIC
 • CENTRE D'ETUDES ET D'EXPERTISE SUR LES RISQUES, L'ENVIRONNEMENT, LA MOBILITE ET L'AMENAGEMENT - CEREMA
 • FONDATION POUR LA RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITE - FRB
 • OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITE - OFB
 • EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT – EGIS SA

Nemecko

 • BUNDESANSTALT FUER STRASSENWESEN – BAST
 • BUNDESMINISTERIUM FUER VERKEHR UND DIGITALE INFRASTRUKTUR DIG – FEDERAL MINISTRY OF TRANSPORT AND DIGITAL INFRASTRUCTURE - BMVI
 • CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITAET ZU KIEL – CAU
 • UNIVERSITAET KASSEL - UNI KASSEL
 • BUNDESAMT FUR NATURSCHUTZ - BFN

Grécko

 • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS - CENTRE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS CERTH

Taliansko

 • AGRISTUDIO SRL
 • ANAS SPA

Írsko

 • TRANSPORT INFRASTRUCTURE IRELAND - TII

Izrael

 • NETIVEI ISRAEL - NATIONAL TRANSPORT INFRASTRUCTURE COMPANY LTD - NTIC

Rumunsko

 • ASOCIATIA WWF ROMANIA - WWF ROMANIA
 • ASSOCIATA ZARAND
 • UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ NAPOCA - USAMV CLUJ

Poľsko

 • GENERALNA DYREKCJA DROG KRJAOWYCH I AUTROSTRAD - GDDKIA
 • AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA SPOLKA AKCYJNA - ARMSA

Slovenská republika

 • UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE - CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA - UKF
 • SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE STUBA - SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLVA – STUBA
 • MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY - MINISTRY OF TRANSPORT AND CONSTRUCTION OF THE SLOVAK REPUBLIC – MDPAT

Španielsko

 • MINUARTIA ESTUDIS AMBIENTALS SL
 • DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT - GENERALITAT DE CATALUNYA

Švédsko

 • SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET - SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES - SLU
 • TRAFIKVERKET - TRV

Švajčiarsko

 • FEDERAL DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT, TRANSPORT, ENERGY AND COMMUNICATIONS - FDETEC
Image
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101006661.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101006661.


Please publish modules in offcanvas position.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand