European Human Biomonitoring Initiative HBM4EU

Úplný názov projektu:
European Human Biomonitoring Initiative HBM4EU

Grantová schéma:
Horizont 2020 – Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie
Číslo projektu: 733032

Riešiteľský kolektív projektu:
doc. Ing. Ida Petrovičová, PhD., Katedra zoológie a antropológie
RNDr. Branislav Kolena, PhD.,, Katedra zoológie a antropológie
Mgr. Miroslava Šidlovská, PhD., Katedra zoológie a antropológie

Doba realizácie:
2017-2021

Ciele projektu:
Európska iniciatíva pre ľudský biomonitoring (HBM4EU) je spoločným projektom 30 krajín a Európskej komisie, finančne podporeným z programu Horizont 2020. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je koordinácia národných a EÚ iniciatív za účelom získania a prepojenia informácií o expozícii obyvateľov EÚ chemickým látkam a možným dopadom tejto expozície na ich zdravie. Výstupy projektu poskytnú základ pre tvorbu EÚ politík. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre vystupuje vo vedeckom konzorciu ako tretia strana Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Webová stránka projektu:
https://www.hbm4eu.eu/

Youtube kanál projektu:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1_QSyumTz7DfUBl-zt4qUCDY1Q9FJ7wW

Koordinátor projektu:
Nemecká agentúra pre životné prostredie, odbor II 1.2 – toxikológa, sledovanie životného prostredia z pohľadu zdravia (German Environment Agency /UBA/, Section II 1.2 Toxicology, Health Related Environmental Monitoring)

Partneri projektu:
Konzorcium 30 krajín

  • Certifikát získaný na základe náročného celoeurópskeho testovania kvality analýz Interlaboratory Comparison Investigations (ICI)/ External Quality Assurance Schemes (EQUAS) v troch kolách. Certifikát v rámci projektu HBM4EU výzva Horizon 2020 oprávňuje Fyziologicko-analytické laboratórium analyzovať 9 metabolitov ftalátov v rámci celého konzorcia projektu t.j. 30 krajín Európy.
  • Vedecká publikácia v kategórii ADC, ktorá predstavuje výstup pracovníkov Fyziologicko-analytického laboratória v rámci pracovného balíka č.7- WP7 Task 7.1: Identification of existing data and data gaps
  • Vedecká publikácia Rosolen, V.; Giordani, E.; Mariuz, M.; Parpinel, M.; Ronfani, L.; Vecchi Brumatti, L.; Bin, M.; Calamandrei, G.; Mustieles, V.; Gilles, L.; Govarts, E.; Baken, K.; Rodriguez Martin, L.; Schoeters, G.; Sepai, O.; Sovcikova, E.; Fabelova, L.; Šidlovská, M.; Kolena, B.; Kold Jensen, T.; Frederiksen, H.; Kolossa-Gehring, M.; Lange, R.; Apel, P.; Castano, A.; Esteban López, M.; Jacobs, G.; Voorspoels, S.; Jurdáková, H.; Górová, R.; Barbone, F. Concurrent Assessment of Phthalates/HEXAMOLL® DINCH Exposure and Wechsler Intelligence Scale for Children Performance in Three European Cohorts of the HBM4EU Aligned Studies. Toxics 2022, 10, 538. https://doi.org/10.3390/toxics10090538

HBM4EU DASHBOARD, ktorý umožňuje vizualizovať súhrnné štatistiky z existujúcich biomonitorovacích dát HBM z celej Európy, získaných prostredníctvom projektu HBM4EU, kde sú zahrnuté aj výsledky nášho výskumu z 2 kohort (UKF_Children cohort, UKF_Mother-newborn cohort)

HBM4EU project
Image

Please publish modules in offcanvas position.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand