Medzinárodná konferencia STEM zaujala vyše 100 účastníkov

V utorok 28. augusta 2018 sa v priestoroch UKF v Nitre na Triede A. Hlinku konala medzinárodná konferencia s názvom: STEM vzdelávanie a inklúzia kultúrnych odlišností.

Konferenciu organizovala UKF v Nitre v spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, ČR, ako aktivitu medzinárodného projektu Erasmus+ IncluSMe, číslo projektu 2016-1-DE01-KA203-002910. Hlavným riešiteľom projektu IncluSMe je Vysoká škola pedagogická vo Freiburgu, Nemecko, s ktorou UKF v Nitre začala úspešnú spoluprácu už v roku 2010 projektmi 7RP PRIMAS a Comenius COMPASS.

Medzinárodnej konferencie STEM vzdelávanie a inklúzia kultúrnych odlišností sa zúčastnili vysokoškolskí učitelia pripravujúci budúcich učiteľov, cviční učitelia zo základných a stredných škôl, výskumní pracovníci v oblasti environmentalistiky a ekológie a predstavitelia rôznych inštitúcií, ktoré sa venujú vzdelávaniu v uvedenej problematike.

Účastníci prišli z deviatich krajín: Bulharsko, Česká republika, Grécko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Taliansko, Slovensko a zastupovali spolu šestnásť univerzít.

Účastníkov konferencie v úvode privítal dekan FPV UKF v Nitre prof. RNDr. František Petrovič, PhD. a konferenciu pozdravili aj prorektorka UKF doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. a prodekan FPV RNDr. Dušan Vallo, PhD..

Nosnými katedrami riešenia projektu IncluSMe sú Katedra matematiky a Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre, ktorých pracovníci konferenciu odborne i organizačne pripravili. V rámci odborného programu si účastníci vypočuli tri hlavné prednášky týkajúce sa aktuálnych výstupov projektu IncluSMe v oblastiach: kultúrne aspekty inklúzie, vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov v mimoškolských aktivitách a súčasné problémy ekológie vo vyučovaní v kontexte inklúzie kultúrnych odlišností. Ďalšie plenárne prednášky priniesli pohľady na inklúziu na základe rôznych skúseností prednášajúcich či hľadísk prístupu k inklúzii. Jednu z plenárnych prednášok predniesla aj PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD. z Ústavu romologických štúdií a prodekanka FSVaZ UKF v Nitre. Veľmi hodnotnou a zaujímavou bola prednáška pani učiteľky Mgr. Zuzany Kijácovej zo ZŠ Výčapy-Opatovce, ktorá sa s účastníkmi konferencie podelila o svoju skúsenosť z vyučovania matematiky detí z kresťanských rodín z Iraku, ktorí do obce prišli v roku 2016. Časť odborného programu konferencie sa niesla pod garanciou prof. PaedDr. Aleny Haškovej, CSc. a Katedry techniky a informačných technológií, PF UKF v Nitre.

Podobná konferencia sa v rámci projektu IncluSMe bude konať na jar roku 2019 na Univerzite v Nikózii, Cyprus. K aktivitám projektu patria i letné školy pre študentov učiteľstva. Päť študentov ekológie a environmentalistiky sa zúčastnilo letnej školy v júni 2018 v Prahe a v nadchádzajúcom akademickom roku 2018/2019 bude letná škola inkluzívnej pedagogiky vo vyučovaní matematiky organizovaná Univerzitou vo Vilniuse v Litve a zúčastní sa jej skupina piatich študentov učiteľstva matematiky FPV UKF v Nitre.


doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. zodpovedná riešiteľka projektu IncluSMe

fotogaléria Bc. Ľubomír Balko

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.