Konferencia pri príležitosti 60. výročia založenia katedry

V dňoch 19. - 20. novembra 2019 sa v priestoroch Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre konala konferencia „Ku koreňom nitrianskej geografie“ pri príležitosti 60. výročia založenia pracoviska.
Vedúci katedry prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. srdečne privítal vyše 100 účastníkov konferencie, ktorých okrem vedenia fakulty či univerzity reprezentovala najmä početná súčasná akademická komunita všetkých geografických pracovísk Slovenska, ako aj bývalí pracovníci či absolventi katedry. Nechýbali tiež hostia z Česka či Rakúska. Konferenciu oficiálne otvoril dekan fakulty prof. RNDr. František Petrovič, PhD., pod ktorého záštitou sa konferencia konala. Ako vyštudovaný geograf vo svojom príhovore zdôraznil okrem iného tradične aj svoj úzky vzťah k tejto vednej disciplíne. Účastníkom sa prihovoril aj prezident Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
Prof. M. Boltižiar vo svojom vystúpení bližšie priblížil históriu katedry, poukázal na významné míľniky i osobnosti, ktoré formovali jej doterajší vývoj, ako aj na výsledky vo vedeckovýskumnej či publikačnej činnosti.
Dr. H. Kramáreková sa vo svojej prezentácii venovala pedagogickej činnosti pracoviska, popularizačným aktivitám, ako aj jeho spolupráci so spoločenskou praxou.
Po nosných prezentáciách nasledoval krst odbornej monografie s názvom „Ku koreňom nitrianskej geografie“, ktorá svojím obsahom i rozsahom (formát A4, rozsah 619 strán) nemá doteraz v rámci Slovenska i Česka obdoby. Autori, reprezentovaní pracovníkmi katedry, si položili za cieľ zmapovať v nej vývoj a aktuálny stav pracoviska z hľadiska personálneho obsadenia, ako aj výsledky v pedagogickej i vedeckovýskumnej činnosti. Pozornosť venujú edičnej činnosti katedry, spolupráce so spoločenskou praxou či inými pracoviskami a v neposlednom rade i popularizačnej činnosti. Cennou súčasťou monografie sú komplexné databázy všetkých pracovníkov katedry od jej začiatkov, charakteristiky vedúcich katedry, vývoj počtu študentov, obhájené záverečné práce, akreditované študijné programy, práca s talentovanou mládežou, ako aj databáza riešených projektov, ocenení, kompletných bibliografických záznamov súčasných pracovníkov, či ďalších aktivít katedry doplnených obrazovým, tabuľkovým, grafickým i mapovým aparátom. Autori vyslovujú presvedčenie, že monografia zostane pre nasledujúce generácie mladších kolegov - geografov ako reflexia nad stavom nitrianskej geografie po 60 rokoch jej existencie. Recenzentmi publikácie boli emeritný rektor prof. D. Kluvanec a emeritný dekan prof. O. Šedivý. Jej vydanie finančne podporili Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Slovenská geografická spoločnosť pri SAV a tlačiareň a kníhviazačstvo Garmond Nitra s.r.o.
Knihu do života uviedli dekan fakulty prof. F. Petrovič, prezident SGS pri SAV prof. L. Tolmáči a vedúci katedry a viceprezident SGS pri SAV prof. M. Boltižiar.
Prof. Florin Žigrai z Rakúska vo svojom vystúpení „Retrospektívny a perspektívny vývoj Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre z metavedeckého hľadiska“ načrtol potenciál a možnú trajektóriu ďalšieho vývoja nitrianskeho pracoviska.
Po prestávke nasledoval blok „Návraty“ - venovaný spomienkam bývalých kolegov a absolventov katedry, ako aj príhovorom hostí z ostatných geografických pracovísk Slovenska i Česka. V závere vedúci katedry odovzdal ďakovné listy organizáciám i osobám, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj pracoviska.
Prvý konferenčný deň vyvrcholil slávnostným obedom konanom v hoteli River, kde účastníci podujatia pokračovali v odborných i neformálnych priateľských diskusiách až do neskorých popoludňajších hodín.
Nasledujúci deň konferencie bol venovaný exkurzii po starobylej Nitre, vrátane návštevy Nitrianskeho hradu, Synagógy či rodinnej firmy Tomka, ktorá sa ako prvá na Slovensku venuje výrobe medoviny. Exkurziu vysokoerudovaným výkladom zastrešil pracovník katedry doc. J. Lacika.
Počas podujatia, ako aj v nasledovné dni prichádzali pozitívne ohlasy od viacerých účastníkov, ktorí vyslovili veľkú spokojnosť s priebehom a organizáciou konferencie.
Počas konferencie bol vytvorený videozáznam, ktorý bude po spracovaní spolu s fotodokumentáciou k dispozícii na DVD nosiči. Ten bude tvoriť prílohu pripravovanej publikácie venovanej reminiscenciám pracovníkov a bývalých absolventov. Tlačou by mala vyjsť v polovici roka 2020 a bude tvoriť subtílnejšiu “dvojičku“ k už vydanej, vyššie spomínanej odbornej monografii.
Podujatie podporili cestovná kancelária KOGE – cestovanie s geografmi, vydavateľstvo Dajama, Mapa Slovakia, reštaurácia Riverside Nitra, mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
Autor článku: prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.
Ilustračné fotografie: Mgr. Miroslav Kadlečík, PaedDr. Ján Štubňa, PhD., prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.