Dištančná výučba na FPV UKF v Nitre

Pokyny pre zimný semester a skúškové obdobie 2020/21.

 

Skúškové obdobie zimného semestra 2020/21 

 V nadväznosti na pretrvávajúcu nepriaznivú pandemickú situáciu v súvislosti so šírením COVID-19 sa v programoch vysokoškolského vzdelávania a programoch ďalšieho vzdelávania

  1. uskutočňujú všetky formy hodnotenia v skúškovom období zimného semestra akademického roka 2020/2021 dištančne,
  2. vo výnimočných a zdôvodnených prípadoch môže dekan fakulty povoliť preverovanie výsledkov vzdelávania aj prezenčne, pri dodržaní platných epidemiologických opatrení v čase konania hodnotenia.

56/2020 Príkaz rektora UKF v Nitre: Opatrenia z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 na UKF v Nitre pre realizáciu skúškového obdobia zimného semestra AR 2020/2021

Uverejnené: 7.12.2020

 

Dištančná výučba na FPV v období 12.10.2020 -15.11.2020

Vážená akademická obec FPV UKF v Nitre,
v nadväznosti na dnešné rozhodnutie Ústredného krízového štábu a v súlade s Príkazom rektora UKF č. 43/2020 sa od 12.októbra 2020 na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre bude výučba vo všetkých študijných programoch denného a externého štúdia uskutočňovať dištančnou formou podľa platného rozvrhu na ZS 2020/2021.
Ruší sa Organizačné usmernenie dekana FPV k zabezpečeniu výučby na FPV na obdobie 12.10.2020 -15.11.2020 vydané dňa 9.10.2020.
Ďalšie pokyny k organizácii výučby budú vydané 12.10.2020.
prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
dekan FPV UKF v Nitre

Uverejnené: 11.10.2020 o 19:45 hod.

Predlžujeme dištančnú formu vzdelávania do konca kalendárneho roka 2020

Na základe príkazu rektora č. 48/2020 sa predlžuje dištančná forma vzdelávania v zimnom semestri nasledovne:

  • V nadväznosti na odporúčania MŠVVaŠ SR č. 2020/17693:33-A1100 z 23. októbra 2020 sa dištančná forma vzdelávania na UKF predlžuje do ukončenia výučbovej časti zimného semestra, t. j. do konca kalendárneho roka 2020.
  • Vzdelávacie aktivity, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť, napr. praktická výučba, práca v laboratóriách a pod., je potrebné zrušiť a presunúť na obdobie po zlepšení epidemiologickej situácie.

    Uverejnené: 28. 10. 2020

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.