Jarná škola teórie vyučovania matematiky

Na online podujatí pre doktorandov a mladých vedcov, ktoré spoluorganizovala Katedra matematiky FPV, participovalo 60 účastníkov z 28 krajín sveta.
Katedra matematiky FPV Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre spolu s nitrianskou pobočkou Jednoty slovenských matematikov a fyzikov zorganizovala s podporou ERME (European Society for Research in Mathematics Education), ktorá je najvýznamnejšou európskou organizáciou vo výskume v teórii vyučovania matematiky, on-line jarnú školu pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov o kvalitatívnom výskume v teórii vyučovania matematiky s názvom Intensive Training School in Qualitative Research Design and Research Methods in Mathematics Education. Jarná škola sa konala v dňoch 22. – 26. marca 2021 pod vedením doc. PaedDr. Janky Medovej, PhD., a doc. PaedDr. Sone Čeretkovej, PhD., s technickou podporou RNDr. Kitti Pálenikovej, PhD., z Katedry matematiky FPV UKF a o podporu elektronického vzdelávania účastníkov v CMS Moodle sa postaral doc. Mgr. Martin Drlík, PhD., prodekan pre vonkajšie vzťahy a rozvoj FPV UKF.
Na jarnej škole participovalo 60 mladých vedcov z 28 krajín sveta (Cyprus, Česká Republika, Dánsko, Ghana, Grécko, Egypt, Francúzsko, Indonézia, Írsko, Island, Luxembursko, Maďarsko, Macedónsko, Mexiko, Nemecko, Nigéria, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Srbsko, Šanghaj, Španielsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina a Veľká Británia). Ako študentky doktorandského štúdia teórie vyučovania matematiky na UKF sme sa tejto významnej udalosti zúčastnili tiež.
jarna skola matematika
Počas jarnej školy sme sa aktívne zúčastňovali prednášok a workshopov, v rámci ktorých sme viac spoznali teoretické východiská tvorby kvalitatívneho výskumu, oboznámili sa s jeho využitím, ktoré bolo predvedené na rôznych praktických ukážkach. Na jarnú školu prijalo pozvanie osem zahraničných prednášajúcich, traja z Českej republiky a po jednom prednášajúcom z Rakúska, Poľska, Slovinska, Grécka a zo Švédska.
Úvodný workshop, organizovaný doc. PaedDr. Jankou Medovou, PhD., sa niesol v znamení aktívneho vzájomného predstavenia sa účastníkov, vďaka čomu boli prelomené diaľkové neosobné bariéry, spríjemnená atmosféra a všetci účastníci mali možnosť cítiť istý on-line komfort takéhoto stretnutia. RNDr. Libuše Samková, Ph.D., Jihočeská univerzita, České Budějovice, ČR, nás vo svojej prednáške oboznámila s úvodom do kvalitatívnych metód vo výskume v didaktike matematiky, prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc., Univerzita Karlova, Praha, ČR, predstavila teóriu didaktických situácií ako teoretický rámec pre kvalitatívny výskum, Dr. Konstantinos Tatsis, Ioanninská univerzita, Ioanina, Grécko, nás uviedol do interpretačnej analýzy priebehu riešenia matematických problémov v malých skupinách, doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D., Univerzita Karlova, Praha, ČR, zameral svoj workshop na princíp charity pri analýze študentských riešení matematických úloh. Prednáška prof. dr. Tatjany Hodnik, Univerzita v Ľubľane, Slovnisko, sa zaoberala stratégiami riešenia matematických problémov. Na prednášku naviazala Jorryt van Bommel, Ph.D., Karlstadtská univerzita, Karlstadt, Švédsko, s analýzou žiackej dokumentácie týkajúcej sa riešenia úloh deťmi predškolského veku. Univ.-Prof. Zsolt Lavicza, Ph.D., Univerzita Johannesa Keplera, Linz, Rakúsko, spolu so svojimi doktorandmi predstavil rôzne realizované kvalitatívne výskumy. Posledná z prednášajúcich, dr. Bozena Maj-Tatsis, Rzešovská univerzita, Rzešov, Poľsko, ukončila sled prednášok a workshopov témou kvalitatívnych metód v príprave učiteľov matematiky.
Prednášajúci a organizátori workshopov nás postupne vtiahli do prostredia ich vlastných výskumov a výskumov svojich doktorandov a nezištne sa s nami podelili o svoje cenné skúsenosti. On-line forma stretnutia nám tiež umožnila nadviazať nové neformálne kontakty. Dozvedeli sme sa o mnohých plánovaných konferenciách a podujatiach vo výskume v teórii vyučovania matematiky. Všetci zúčastnení si z programu jarnej školy odnášajú množstvo skúseností s kvalitatívnym výskumom, veľa on-line zážitkov, ktoré obohatili a spestrili toto pandemické obdobie, a tiež inšpirovali k vlastnému výskumu a jeho ukotveniu v európskom výskumnom priestore.
Veľká vďaka patrí organizátorkám tejto jarnej školy a tešíme sa na podobné príležitosti, ktoré obohatia odborné a vedecké skúsenosti každého výskumníka a zároveň podporia a inšpirujú k tvorbe publikačných výstupov na medzinárodnej úrovni.
Text a foto: Mgr. Veronika Bočková, Mgr. Katarína Laššová

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.