Ocenenie od ochranárov pre prof. Boltižiara

Asociácia chránených území Slovenska, ktorá je členom medzinárodnej federácie IRF sa pri príležitosti 25. výročia svojho založenia rozhodla udeliť pamätnú plaketu prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martinovi Boltižiarovi, PhD. za jeho prínos v oblasti ochrany prírody a krajiny Slovenska z pozície prezidenta asociácie.

Prof. Boltižiar je dlhodobo činný na poli výskumu krajiny i ochrany prírody, čo vyplýva nielen z jeho vedeckej profilácie ale ako rodený Tatranec už od mladosti prejavoval vážnejší záujem o prírodovedné poznávanie, ktorý napokon prirodzene vyústil do štúdia biológie a geografie na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde od roku 2006 pôsobí na Katedre geografie a regionálneho rozvoja a v súčasnosti je jej vedúcim. Vzdelanie si rozšíril aj o oblasť krajinnej ekológie počas doktorandského štúdia na Ústave krajinnej ekológie SAV, kde dodnes pôsobí v pozícii samostatného vedeckého pracovníka na čiastkový úväzok.

Už jeho práce ŠVOČ ako aj diplomová, rigorózna či dizertačná práca boli zamerané na výskum rastlinných spoločenstiev a neskôr na komplexnejšiu problematiku krajiny a jej priestorovej štruktúry na príklade vysokohorskej krajiny Tatier ako imanentnej súčasti Tatranského národného parku. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa dlhodobo zameriava aj na zmeny ďalších chránených území Slovenska využitím historických máp ako aj leteckých a satelitných snímok v sofistikovanom počítačovom prostredí geografických informačných systémov. Okrem spomínaného Tatranského národného parku svoje aktivity sústredil aj na Národný park Poloniny, Národný park Veľká Fatra, Chránenú krajinnú oblasť Latorica, Chránenú krajinnú oblasť Malé Karpaty, Národnú prírodnú rezerváciu Parížske močiare, resp. Biosférické rezervácie programu Človek a biosféra MAB UNESCO akými sú BR Tatry, BR Východné Karpaty či BR Poľana. Väčšina z nich je tiež súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Výsledkom sú viaceré vedecké monografie, štúdie publikované v časopisoch indexovaných aj vo svetových databázach, či množstvo riešených vedeckých projektov zameraných na chránené územia Slovenska.

V rokoch 2007-2021 bol členom Stráže prírody Štátnej ochrany prírody SR pre oblasť Nitrianskeho kraja a v rokoch 2010-2014 vykonával funkciu prezidenta  Asociácia strážcov chránených území Slovenska.

Od roku 2007 je prof. Boltižiar členom Hlavného výboru Slovenskej ekologickej spoločnosti pri SAV, kde zastáva funkciu vedeckého tajomníka a výkonného redaktora periodík SEKOS Bulletin a Ekologické štúdie. Jedným z cieľov tejto spoločnosti je aj výskum, ochrana a návrh manažmentu chránených území.

V neposlednom rade možno tiež spomenúť jeho aktivity spojené aj s popularizáciou prírody a krajiny prezentované už 14 rokov renomovanými domácimi i zahraničnými autormi počas festivalu Vysoké hory Nitra, ktorého je od roku 2006 spoluorganizátorom. Niekoľko rokov sa tiež aktívne zapája do dobrovoľníckeho environmentálneho podujatia „Jarné čistenie Zobora“, ktorého cieľom je vyzbieranie odpadu v oblasti Zoborských vrchov - súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie.

K prírode ako takej, má blízko aj cez svoje voľnočasové aktivity, akými sú vysokohorská turistika, skialpinizmus či krajinárska fotografia.

Pánovi profesorovi k oceneniu srdečne blahoželáme!

Text: doc. RNDr. Matej Vojtek, PhD.

Foto: archív KGRR

ocenenie_prof_-boltiziar.png

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.