Geografia má dve nové docentky

V januári 2022 si docentské dekréty prevzali na Prešovskej univerzite v Prešove pracovníčky Katedry geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre RNDr. Jana Némethová, PhD. a RNDr. Jana Vojteková, PhD. na základe úspešnej obhajoby habilitačných prác a prednesenia habilitačných prednášok z odboru geografia (Vedy o Zemi).

Doc. RNDr. Jana Némethová, PhD. obhájila habilitačnú prácu na tému „Poľnohospodárstvo Slovenska po vstupe do Európskej únie – vybrané problémy“ a predniesla habilitačnú prednášku na tému „Vývojové trendy v rastlinnej výrobe Slovenska v kontexte spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie – geografické aspekty“. Doc. Némethová je absolventkou nitrianskej geografickej katedry (1990). Školiteľkou jej diplomovej práce (Mgr.) bola RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. a školiteľom rigoróznej (RNDr.) a dizertačnej (PhD.) práce bol prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na hodnotenie transformačných procesov v poľnohospodárstve a vo vidieckej krajine (štrukturálne zmeny v poľnohospodárstve Slovenska po roku 1990 a po vstupe do EÚ, ekologické poľnohospodárstvo, diverzifikáciu v poľnohospodárstve a vidieka). Venuje sa  tiež regionálnemu rozvoju území na rôznych hierarchických úrovniach.

Doc. RNDr. Jana Vojteková, PhD. obhájila habilitačnú prácu na tému „Priestorovo-štatistické analýzy a modelovanie vo výskume krajiny a jej procesov“ a predniesla habilitačnú prednášku na tému „Priestorová autokorelácia a interpolácia – vybrané príklady ich uplatnenia“. Doc. Vojteková je taktiež absolventkou nitrianskej geografickej katedry (2008). Školiteľkou jej diplomovej práce (Mgr.) bola RNDr. Magdaléna Nemčíková, PhD. a školiteľom rigoróznej (RNDr.) a dizertačnej (PhD.) práce bol prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na hodnotenie transformačných procesov v krajine a prírodných hrozieb s využitím GIS, priestorovo-štatistických metód a DPZ. Taktiež sa intenzívne venuje výskumu v oblasti didaktiky geografie.

Za zmienku stojí skutočnosť, že obidve nové docentky sú vôbec prvými ženami – docentkami v odbore geografia (Vedy o Zemi) v histórii nitrianskej katedry.

Aj touto cestou im srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Text a foto: prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., FPVaI – Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja

Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.