Aktívni študenti učiteľstva matematika v kombinácii

Študentky a študenti učiteľstva akademických predmetov matematika v kombinácii sa, počas uplynulého semestra, na hodinách predmetu Didaktika matematiky II, venovali nielen štandardným prvkom a javom vyučovania matematiky na základných a stredných školách. V trende a s cieľom diseminácie výsledkov národných projektov APVV-15-0368 Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v centre praktickej prípravy (zodpovedná riešiteľka prof. Duchovičová),  APVV-14-0446 Hodnotenie kompetencií učiteľa  (zodpovedná riešiteľka prof. Gadušová)  a viacerých medzinárodných projektov, riešiacich inovatívnosť, kreativitu a kritické myslenie v matematike, prejavili erudovanosť a záujem o osvojenie si  princípov aktivizujúcich metód vyučovania matematiky zameraných na jednotlivca i na skupinovú prácu pri riešení matematických projektov.

Devätnásť budúcich učiteliek a učiteľov matematiky v končiacom ročníku vytvorilo na portáli MathCityMap (https://mathcitymap.eu/sk/) spolu 19 matematických prechádzok, ktoré obsahujú 99 matematických úloh o reálnych objektoch. Prechádzky sú situované v rôznych miestach Slovenska, nielen v Nitre. Väčšina prechádzok prešla náročnou oponentúrou renomovaných hodnotiteľov na portáli MathCityMap a je prístupná širokej verejnosti. Záujemcovia sa môžu „matematicky“ prechádzať po centre Košíc, Prešova, Humenného, v Horných Salibách, Bánove, Slatine nad Bebravou, Rišňovciach, ďalej v Mojzesove, v Úľanoch na Žitavou a Dudinciach  či navštíviť zaujímavé miesta ako je Kochova záhrada v Bratislave, park kaštieľa Betliar a rozhľadňa Čerešenka neďaleko hraničného kameňa Abova a Šariša. V Nitre sú prechádzky situované do areálu PF UKF, Botanickej záhrady SPU a okolo rieky Nitra. Súčasťou aktívnej práce s portálom MathCityMap bola i práca s digitálnou triedou a zdieľanie úloh a prechádzok v rámci virtuálnej skupiny.

Kým matematická prechádzka bola projektom jednotlivcov, tímovú spoluprácu si vyskúšali riešením tzv. štvrťročného problému z matematiky, ktorý pravidelne publikuje konzorcium európskych univerzít ICSE (https://icse.eu/materials/quarterly-problem-mathematics/). Riešenia otvorených problémov o elevátoroch a eskalátoroch prinieslo zaujímavé fakty o výťahoch a pohyblivých schodoch v meste Nitra a v budove PF UKF v Nitre. Druhou témou štvrťročného problému bola téma matematického pohľadu na heraldiku a tvorbu erbov. Z riešenia tejto témy vznikli dva originálne erby budúcich učiteliek a učiteľov matematiky.

Skupinový projekt bol zároveň vhodným úvodom či upozornením na možnosti rozvíjania medzipredmetových vzťahov obsahu predmetu matematika nielen, tradične, s fyzikou, ale i s technikou, výtvarným umením, geografiou a históriou.

Budúce učiteľky a učitelia matematiky prejavili aj svoje digitálne kompetencie využívaním nielen vlastných mobilných zariadení ale i tabletov, ktoré sú na Katedre matematiky FPVaI UKF v Nitre stále funkčné, vďaka projektu Škola na dotyk. Aplikácie, s ktorými sa študentky a študenti oboznámili, im ukázali možnosti interaktívneho zadávania matematických úloh, ich riešenia a tiež zdieľanie a overovanie matematických poznatkov vo virtuálnom priestore (SNote, Clarisketch, Socrative, TeamViewer) či aplikácia Mentimeter na vyjadrenie názoru či postoja k preberanej téme z didaktiky matematiky. Súčasťou digitálnej podpory vyučovania predmetu Didaktika matematiky II je aj kurz na E-learningovom portáli UKF.

O aktuálnych problémoch súčasnej školy a perspektívach vyučujúcich na reálnej škole, v reálnej školskej praxi, prišla porozprávať zástupkyňa ZŠ Benkova v Nitre pani Mgr. Mária Bernáthová, ktorá tiež pôsobila ako lektorka projektu Škola na dotyk.

Zostáva veriť, že, ako študentky a študenti prisľúbili, získané poznatky uplatnia počas nadchádzajúcej súvislej pedagogickej praxe a tiež neskôr, v aktívnom pôsobení ako učiteľky a učitelia matematiky na základných a stredných školách.

text: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD., Katedra matematiky FPVaI UKF v Nitre

Po matematickej prechádzke v átriu UKF 13.9. 2022
Po matematickej prechádzke v átriu UKF 13.9. 2022
Image
Mapa s miestami matematických prechádzok vytvorených na jeseň 2022
Image
Image
Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.