CLIL vo vyučovaní matematiky - seminár pre učiteľov z praxe

V piatok 31.3.2017 sa na katedre matematiky uskutočnil prvý z plánovaných seminárov pre učiteľov základných a stredných škôl. S cieľom priblížiť sa potrebe celoživotného vzdelávania učiteľov, vytvorenia väčšej prepojenosti s praxou a poskytnutia priestoru pre diskusiu Katedra

matematiky FPV UKF v Nitre v spolupráci s občianskym združením MITAL – Mathematics in teaching and learning, pripravila bezplatné semináre zamerané na rôzne oblasti matematického vzdelávania. V mesačných frekvenciách v tomto školskom polroku sú pripravené semináre: CLIL vo vyučovaní matematiky, GeoGebra pre začiatočníkov, Kombinatorika pre 2. stupeň ZŠ. Ďalšie semináre pre učiteľov na školský rok 2017/2018 sú už v ponuke. Pod odborným vedením pedagógov katedry matematiky sú jednotlivé témy spracované tak, aby rozvíjali pedagogické a odborné kompetencie učiteľov.

Prvý seminár sa uskutočnil pod vedením RNDr. Kitti Páleníkovej, PhD. a doktorandky Mgr. Zuzany Naštickej. O seminár prejavili záujem učitelia z Nitrianskeho kraja, ako aj študenti učiteľstva matematiky. CLIL (Content and Language Integrated Learning) je integrované vyučovanie cudzích jazykov a nejazykových predmetov, v tomto prípade matematiky. Je považovaný za konštruktivistický prístup vo vzdelávaní s dôrazom na medzipredmetové vzťahy. Vo vyučovacích materiáloch pre CLIL vyučovanie matematiky je zdôrazňovaná potreba rozvíjať matematickú gramotnosť tak, aby žiak v budúcnosti dokázal uplatniť poznatky z matematiky v reálnom živote. Na seminári sa učitelia oboznámili s kritériami na CLIL učebné materiály a scaffolding-techniky. Pracovali s didaktickými materiálmi a pomôckami podporujúcimi aktívne nadobúdanie matematických vedomostí a s pracovnými listami, ktoré boli zamerané na vybrané témy matematického kurikula. Taktiež si vyskúšali tvorbu rôznych typov úloh a cvičení vhodných pre CLIL vyučovanie matematiky.

Obe vyučujúce sa tejto oblasti vzdelávania venujú aj vo svojej vedeckej činnosti.
RNDr. Kitti Páleníková, PhD. je zodpovednou riešiteľkou projektu KEGA Implementácia konštruktivisticky orientovaného vyučovania matematiky s dôrazom na aktívne nadobúdanie poznatkov žiakmi v kontexte bilingválneho vzdelávania a v rámci projektu Erazmus+ Transnational exchange of good CLIL practice among European Educational Institutions sa zúčastnila na školeniach v Lotyšsku a v Taliansku. Mgr. Zuzana Naštická sa špecializuje na oblasť bilingválneho vzdelávania metódou CLIL v rámci svojej dizertačnej práce s názvom Bilingválne vyučovanie matematiky metódou CLIL.

Veríme, že i o ďalšie semináre prejavia učitelia matematiky záujem a vzájomne sa tak obohatíme o svoje odborné a pedagogické skúsenosti.

Viac informácií o seminároch na http://www.km.fpv.ukf.sk/konferencie.php

Autor článku: doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.