Prvý projekt Horizont 2020 na UKF

Priemyselný rozvoj, urbanizácia a intenzívne poľnohospodárstvo sú považované za permanentný zdroj často celoživotnej expozície cudzorodým látkam, z ktorých väčšina vykazuje vysokú biologickú účinnosť i pri veľmi nízkych koncentráciách. Xenobiotiká predstavujú látky chemickej povahy, ktoré sú súčasťou napríklad obalov potravinárskych a kozmetických

výrobkov, stavebných materiálov, hračiek a mnohých iných produktov dennej potreby. Ľudský biomonitoring je efektívnym nástrojom pre identifikáciu, kontrolu a prevenciu expozície populácie týmto environmentálnym chemickým škodlivinám. Dôležitosť ľudského biomonitoringu spočíva v tom, že poskytuje údaje o koncentrácii chemických látok a ich metabolitov v ľudskom biologickom materiáli (moči, vlasoch, krvi, nechtoch a ď.), t.j. údaje založené na dôkazoch, ktoré predstavujú základ pre budúcu reguláciu chemických látok v prostredí.  

Iniciatíva HBM4EU je výsledkom spoločného úsilia 107 partnerov z 26 krajín a Európskej komisie je spolufinancovaná z programu Horizont 2020. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je spolu so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Úradom verejného zdravotníctva SR, ktorý vystupuje v pozícii národného koordinátora (National hub), súčasťou tohto celoeurópskeho projektu.

Hlavným cieľom iniciatívy je presadzovať ľudský biomonitoring v Európe a zabezpečiť dostatok vedeckých informácií o expozícii jej občanov chemickými látkami tak zo životného, ako aj pracovného prostredia, ich zdravotných účinkoch a vytvoriť tak ucelený informačný systém.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa zapojila do tohto projektu prostredníctvom pracovníkov Fakulty prírodných vied, Katedry zoológie a antropológie (doc. Ing. Ida Petrovičová, PhD., RNDr. Branislav Kolena, PhD., Mgr. Miroslava Šidlovská). Predmetom ich výskumu je stanovenie expozície vybraným endokrinným disruptorom a ľudský biomonitoring látok s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém (najmä ftaláty a bisfenol A) a štúdium súvisiacich zdravotných dôsledkov u osôb s rôznorodým vekom, pohlavím, etnicitou a históriou zamestnania.

V rámci projektu HBM4EU bude UKF poskytovať odborné znalosti hlavne v rámci identifikácie existujúcich dát a dátových medzier a vývoja dotazníkov, ktorých distribúcia následne prebehne naprieč krajinami EÚ. Výsledky iniciatívy HBM4EU poslúžia pri podpore tvorby národných politík štátov EU a stanú sa súčasťou európskej databázy chemických látok IPCheM (The Information Platform for Chemical Monitoring), ako podkladu pre vytváranie národných a európskych zákonov k ochrane zdravia.

The European Human Biomonitoring Initiative (HBM4EU)

Horizon 2020 Programme

Contract No. 733032 HBM4EU

Autori textu: doc. Ing. Ida Petrovičová, PhD., RNDr. Branislav Kolena, PhD.


Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.