Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici a po prvýkrát aj Fakulty prírodných vied UCM v Trnave. Konferencia je určená pre študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia.

ŠVK 2023, 4. apríl 2023

Zoznam ocenených prác
Zoznam publikovaných prác
Zborník recenzovaných príspevkov, ISBN 978-80-558-2024-8 (pdf)

ŠVK 2022

Zoznam ocenených prác
Zoznam publikovaných prác
Zborník recenzovaných príspevkov, ISBN 978-80-557-1984-9 (pdf)

ŠVK 2021

Zoznam ocenených prác
Zoznam publikovaných prác
Zborník recenzovaných príspevkov, ISBN 978-80-558-1712-5 (pdf)

ŠVK 2020

Zoznam publikovaných prác
Zborník recenzovaných príspevkov, ISBN 978-80-557-1733-3 (pdf)

ŠVK 2019, 9. apríl 2019

Zoznam ocenených prác
Zoznam publikovaných prác
Zborník recenzovaných príspevkov, ISBN 978-80-558-1433-9 (pdf)

ŠVK 2018, 21. marec 2018

Zoznam ocenených prác
Zoznam publikovaných prác
Zborník recenzovaných príspevkov, ISBN 978-80-557-1415-8 (pdf)

ŠVK 2017, 26. apríl 2017

ŠVK 2016, 13. apríl 2016

Zoznam ocenených prác
Zoznam publikovaných prác
Zborník recenzovaných príspevkov, ISBN 978‐80‐558‐1009‐6 (pdf)

ŠVK 2015, 15. apríl 2015

Zoznam ocenených prác
Zoznam publikovaných prác
Zborník recenzovaných príspevkov, ISBN 978‐80‐558‐0791‐1 (pdf)