Učiteľstvo informatiky v kombinácii

Študijný odbor:    Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia:   denná
Dĺžka štúdia:   3 roky
Osoba zodpovedná za ŠP:   prof. RNDr. Michal Munk, PhD.
Získaný titul:   Bakalár (Bc.)
Predpokladaný počet
prijatých študentov:
  40

Učiteľské študijné programy sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium.

Na štúdium učiteľstva na FPVaI UKF v Nitre je možné prihlásiť sa na učiteľské štúdium v dvojkombinácii:

  • prírodovedných predmetov: biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety
  • alebo v kombinácii prírodovedný predmet a niektorý z predmetov: anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, románske jazyky a literatúry (štúdium francúzskeho jazyka, talianskeho jazyka alebo španielskeho jazyka podľa výberu voliteľných predmetov), technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie, maďarský jazyk a literatúra (uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre)
Charakteristika študijného programu

Základnou úlohou tohto študijného programu je zabezpečiť kvalitnú prípravu budúcich učiteľov informatiky pre základné a stredné školy. Vyučovanie informatiky si vyžaduje kvalifikovaných pedagógov, ktorí majú hlboké vedomosti o princípoch automatického spracovania informácií, vedia pružne reagovať na inovácie v neustále sa rozvíjajúcom odbore a odborné vedomosti vedia vhodne pedagogicky transformovať pre svojich žiakov. Absolventi tohto študijného programu majú základné poznatky z kľúčových disciplín informatiky (programovanie, počítačové systémy, teoretická informatika), poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, majú osvojené komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, sú zruční v práci s digitálnymi technológiami. Poznajú odbor svojej predmetovej špecializácie (informatiky), jeho výstavbu a súčasne sú schopní preniknúť do širších súvislostí informatických disciplín, pedagogicko-psychologických a didaktických aspektov vzdelávania. Absolventi sú pripravení na nadväzujúce štúdium v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania, ktorým získajú úplnú učiteľskú spôsobilosť pre vyučovanie informatiky na základných a stredných školách.

Čo učíme v študijnom programe
Uplatnenie absolventov
Záverečné práce
Prax počas štúdia

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.