Vedecká rada

Vedecká rada FPVaI je orgánom fakulty, ktorý garantuje vedeckú a vzdelávaciu úroveň fakulty. Členmi Vedeckej rady sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú a ďalšiu tvorivú činnosť. Vedecká rada má 21 členov, z ktorých jednu tretinu tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce Univerzity Konštantína Filozofa.
 
Predseda
prof. RNDr. František Petrovič, PhD., MBA
Podpredseda
prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.
Interní členovia
prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.
prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.
prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc.
prof. RNDr. Klaudia Jomová, PhD.
prof.h.c.Dr.h.c.prof. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc.
prof. RNDr. Michal Munk, PhD.
prof. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
prof. RNDr. František Strejček, PhD.
prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc.
prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
Externí členovia
doc. Ing. Marek Drímal, PhD., Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica
prof. Ing. Marko Halo, PhD., Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Nitra
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra
prof. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU Nitra
prof. MVDr. Janka Poráčová, PhD., MBA, Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov
doc. RNDr. Roman Soták, PhD., Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
 
Významní odborníci Vedeckej rady FPVaI s odbornou kapacitou posudzovať habilitačné konanie a inauguračné konanie v študijnom odbore, ku ktorému je priradený odbor habilitačného konania a inauguračného konania (v súlade so Štandardmi pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov):
  • ŠO Biológia, odbor HaI Biológia - prof.h.c.Dr.h.c.prof. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc., prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD., prof. RNDr. František Strejček, PhD., prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., prof. MVDr. Janka Poráčová, PhD., MBA.
  • ŠO Ekologické a environmentálne vedy, odbor HaI Ochrana a využívanie krajiny - prof. RNDr. František Petrovič, PhD., prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc., doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
  • ŠO Matematika, odbor HaI Teória vyučovania matematiky - prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc., doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD., doc. RNDr. Roman Soták, PhD.

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.