Dlhodobý zámer rozvoja fakulty

Image
Fakulta prírodných vied a informatiky si v záujme plnenia svojho poslania vytyčuje Dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti, ktorý vypracúva v súlade s Dlhodobým zámerom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Dlhodobý zámer FPVaI na obdobie rokov 2017 – 2025 sa odvíja od nasledujúceho strategického cieľa:
 
Efektívne a trvalo udržateľne fungujúca FPVaI poskytujúca kvalitné, relevantné a atraktívne vysokoškolské vzdelávanie, realizujúca vo všetkých oblastiach svojho pôsobenia výskumné a vývojové činnosti na medzinárodne akceptovanej úrovni a angažujúca sa systematickým využívaním svojho vedomostného potenciálu pri podpore rastu hospodárstva a rozvoja spoločenského a kultúrneho života nitrianskeho kraja a širšieho regiónu.
 

Plnenie dlhodobého zámeru je predmetom rokovaní vedenia fakulty, kolégia dekana, vedeckej rady, akademického senátu a akademickej obce fakulty.

Dlhodobý zámer FPVaI formuluje nasledujúce hlavné ciele  vo všetkých základných pilieroch pôsobenia vysokých škôl: 
  1. Vysokoškolské vzdelávanie - hlavným cieľom FPVaI v pedagogickej oblasti je poskytovanie kvalitného, relevantného a atraktívneho vysokoškolského vzdelávania. Kvalita, relevantnosť a atraktívnosť vysokoškolského vzdelávania sú tri rôzne atribúty, medzi ktorými však existujú významné väzby. Tieto sa prejavujú aj v tom, že väčšina nástrojov na plnenie hlavného cieľa nemá izolovaný vplyv iba na jeden z uvedených atribútov, ale ovplyvňuje viaceré z nich.
  2. Výskum a vývoj - hlavným cieľom FPVaI v oblasti výskumu a vývoja je realizácia výskumných a vývojových činností vo všetkých oblastiach jej pôsobenia na medzinárodne akceptovanej úrovni. V prípade aplikovaného výskumu a vývoja bude fakulta podporovať aj výskumné aktivity zamerané na riešenie aktuálnych problémov hospodárskej a spoločenskej praxe. Fakulta bude podporovať aj scholarship, t.j. odborné aktivity prezentujúce a podporujúce udržiavanie sa vysokoškolských učiteľov na súčasnej úrovni poznania vo svojich odboroch (pozri komentár k VZD-1) ako nástroj na zabezpečenie kvalitného vzdelávania, nebude ho však zamieňať s výskumnými aktivitami.
  3. Angažovanosť pri podpore rastu hospodárstva a rozvoja spoločenského a kultúrneho života nitrianskeho kraja a širšieho regiónu Popri vysokoškolskom vzdelávaní a výskume je angažovanie sa a poskytovanie špecifického know-how vysokých škôl na podporu rozvoja spoločnosti a osobitne regiónu, v ktorom vysoká škola pôsobí, tretím hlavným pilierom poslania vysokých škôl. Tejto úlohe vysokých škôl nie je doteraz na Slovensku venovaná dostatočná a systematická pozornosť. Hlavným cieľom FPVaI v tejto oblasti je rozvinúť systematické využívanie vedomostného potenciálu fakulty na podporu rastu hospodárstva a rozvoja spoločenského a kultúrneho života nitrianskeho kraja a širšieho regiónu.
  4. Efektívne a udržateľné fungovanie fakulty - Základným predpokladom pre úspešné plnenie úloh fakulty vo všetkých oblastiach jej činnosti je jej efektívne a trvalo udržateľné fungovanie ako organizačnej jednotky tvoriacej súčasť UKF. Udržiavanie takéhoto efektívneho fungovania, pri rešpektovaní oprávnených osobitostí akademického prostredia, je hlavným zámerom FPVaI v oblasti jej chodu ako organizácie.

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.