Kvalita vzdelávania

UKF v Nitre zabezpečuje kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania implementáciou svojho vnútorného systému kvality a jeho sústavným rozvojom. Implementácia vnútorného systému kvality prebieha v súlade so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ). 

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je tvorený súborom vnútorných predpisov UKF a pokrýva všetky procesy vysokoškolského vzdelávania a všetky procesy výskumných, vývojových, umeleckých a ďalších tvorivých činností na UKF. UKF prostredníctvom vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania deklaruje prijatie primárnej zodpovednosti za kvalitu poskytovaného vzdelávania v rámci všetkých svojich súčastí a na všetkých úrovniach svojho pôsobenia. Výkonným a rozhodovacím orgánom UKF v oblasti zabezpečenia kvality vzdelávania na univerzite je Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania UKF. Právomoci, zodpovednosť vo vzťahu k vnútornému systému kvality UKF, zloženie, komisie, pracovné skupiny a rokovací poriadok rady sú definované v Štatúte Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Rada kvality FPVaI

Fakulta prírodných vied a informatiky UKF v Nitre zabezpečuje napĺňanie štandardov a kritérií pre vnútorný systém kvality prostredníctvom Rady pre hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania (v skratke Rady kvality) na Fakulte prírodných vied a informatiky UKF v Nitre (do 31.5.2023 mala názov Rada pre pre akreditáciu študijných programov) a súborom vnútorných predpisov rešpektujúc špecifiká svojich študijných programov, zamestnancov, študentov a ďalších zainteresovaných strán. Rada kvality FPVaI je výkonným a rozhodovacím orgánom FPVaI v oblasti kvality vzdelávania. Schvaľuje návrhy nových študijných programov, úpravy existujúcich študijných programov a návrhy na zrušenie študijných programov fakulty pred ich predložením Rade kvality UKF. Jej rozhodnutia sú záväzné pre všetky pracoviská FPVaI.

Zloženie Rady kvality na FPVaI UKF v Nitre

 • prof. RNDr. František Petrovič, PhD., MBA, FPVaI UKF v Nitre; predseda
 • doc. RNDr. Matej Vojtek, PhD., FPVaI UKF v Nitre; podpredseda
 • prof. Ing. Zoltán Balogh, PhD., FPVaI UKF v Nitre
 • doc. RNDr. Peter Boleček, PhD., FPVaI UKF v Nitre
 • doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc., FPVaI UKF v Nitre
 • Ing. Renáta Dušová, pracovisko Štatistického úradu SR v Nitre; zástupca externej zainteresovanej strany
 • RNDr. Monika Gregušová, Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského v Nitre; zástupca externej zainteresovanej strany
 • Mgr. Lucia Spodniaková, FPVaI v Nitre; zástupca študentov

 

Zloženie Rady pre akreditáciu študijných programov na FPVaI UKF v Nitre (do 31.5.2023)

 • doc. RNDr. Matej Vojtek, PhD., FPVaI UKF v Nitre; predseda
 • prof. Ing. Zoltán Balogh, PhD., FPVaI UKF v Nitre
 • doc. RNDr. Peter Boleček, PhD., FPVaI UKF v Nitre
 • doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc., FPVaI UKF v Nitre
 • Ing. Renáta Dušová, pracovisko Štatistického úradu SR v Nitre; zástupca externej zainteresovanej strany
 • RNDr. Monika Gregušová, Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského v Nitre; zástupca externej zainteresovanej strany
 • Mgr. Lucia Spodniaková, FPVaI v Nitre; zástupca študentov

Kontakt

PaedDr. Ivana Boboňová, PhD.
tajomníčka Rady kvality FPVaI
Oddelenie pre vedu a výskum
Fakulta prírodných vied a informatiky
Univerzita Konštantína Filozofa
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra
t
el. +421 37 6408 567

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.