Katedra botaniky a genetiky

Vo vzdelávacom procese sa katedra podieľa sa na zabezpečovaní výučby v študijných programoch biológia v rámci študijného odboru 4.2.1 biológia vo všetkých troch stupňoch (Bc., Mgr. PhD.) a v študijných programoch učiteľstvo  biológie v kombinácii v študijnom odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov (Bc. a Mgr.). Na Katedre botaniky a genetiky sa pravidelne konajú rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v uvedených študijných oboroch spojené s udelením  titulu PaedDr. a titulu RNDr. Katedra botaniky a genetiky sa zameriava na výučbu predmetov v rámci botaniky, rastlinnej fyziológie, mikrobiológie a širokej škály molekulárno-genetických predmetov. Výučba sa uskutočňuje prebieha v prednáškových miestnostiach, špecializovaných učebniach, moderných laboratóriách, v skleníku aj v areáli pracoviska, ktorý sa postupne pretvára do podoby výučbovej záhrady.

Výskumné aktivity Katedry botaniky a genetiky sú orientované hlavne na oblasť molekulárno-genetického a morfologického výskumu živočíšnych a rastlinných objektov vrátane človeka. Skúma sa najmä genetická variabilita vo vzťahu k významným vlastnostiam živočíchov a človeka (napr. kvalita živočíšnych produktov, reprodukcia živočíchov, ochorenia človeka),  skoré štádiá vývinu embrya hospodárskych zvierat, fyziológia stresu rastlín (genotoxicita ťažkých kovov a vplyv iných pôdnych kontaminantov na fyziologické procesy rastlín, aktivita enzýmov vo vzťahu k abiotickým faktorom prostredia). Pracovisko realizuje na Slovensku unikátny komplexný výskum kosti od molekulárnej až po makroskopickú úroveň. Výskum historickej DNA (aDNA) z kostrových zvyškov je zameraný na analýzu pôvodu a príbuzenských vzťahov u stredovekých ľudských populácií.

Od roku 2009 je Katedra botaniky a genetiky súčasťou dvoch „Centier excelentnosti“ pre výskum genetických živočíšnych zdrojov. Pracovisko je tiež zapojené do projektu ŠF „Budovanie výskumného centra AgroBioTech“, v rámci ktorého sa na katedre budujú 3 unikátne laboratóriá (laboratórium molekulárnej biológie,  embryotechnologické laboratórium a laboratórium biológie stresu rastlín). 

Pri svojich aktivitách katedra spolupracuje s výskumnými  a vzdelávacími inštitúciami v SR (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre, Archeologický ústav SAV v Nitre, Arborétum Mlyňany SAV, Ústav klinickej mikrobiológie FN v Nitre) a v zahraničí (Institut für Nutztiergenetik Mariensee, Nemecko; University of Copenhagen, Dánsko; Institute of Archaeology Hungarian Academy of Science in Budapest, Maďarsko; Výzkumný ústav živočišné výroby v Praze, ČR; Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poľsko; Medizinische Universität Wien, Rakúsko; Georg-August- University of Göttingen, Nemecko).

Katedra vznikla v roku 1995 rozdelením pôvodnej Katedry biológie na dve samostatné katedry - Katedru botaniky a genetiky a Katedru zoológie a antropológie.

Kontakt

prof. RNDr. František Strejček, PhD.
Katedra botaniky a genetiky 
Fakulta prírodných vied a informatiky
Univerzita Konštantína Filozofa
Nábrežie mládeže 91, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 584
email: fstrejcek@ukf.sk
web: www.kbg.fpv.ukf.sk

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.