História fakulty

Fakulta prírodných vied vznikla v roku 1993, kedy začala uskutočňovať svoju činnosť ako samostatná, vedecko-výskumná a vzdelávacia fakulta univerzitného typu.
Predchádzala jej viac ako 40 ročná tradícia vysokoškolského vzdelávania učiteľov v Nitre, vrátane učiteľov pre národnostné školy. Fakulta nadväzuje na trojročné pôsobenie Pedagogického inštitútu (1959-1963), ktorý sa v roku 1964 transformoval na Pedagogickú fakultu v Nitre.
K premene Pedagogickej fakulty na Vysokú školu pedagogickú s novou organizačnou štruktúrou s troma fakultami – Fakultou humanitných vied, Pedagogickou fakultou a Fakultou prírodných vied došlo v roku 1992. Vysoká škola pedagogická bola v roku 1996 premenovaná na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre.
Významný medzník v pedagogickej činnosti Fakulty prírodných vied predstavuje akademický rok 1998/99, v ktorom fakulta otvorila vedecké magisterské štúdium v odboroch biológia, matematika, environmentálna ekológia a fyzika materiálov. V akademickom roku 1997/98 boli na fakultu prijatí prví študenti na bakalárske štúdium v odbore aplikovaná informatika a o rok neskôr aj v odboroch gemológia a environmentalistika.
Štúdium podľa európskeho kreditového systému ECTS (European Credit Transfer System), ktorý vytvára z vysokoškolského štúdia otvorený systém, sa uskutočňuje od akademického roka 2001/2002. V rámci kreditového systému štúdia si študent vytvára vlastný študijný plán. V rámci zvoleného študijného programu si študent môže vyberať predmety štúdia podľa svojho záujmu a to nie len z ponuky vlastnej katedry, ale aj ostatných pracovísk fakúlt celej Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Študent je tvorcom svojho štúdia a uvedomelým projektantom svojej budúcnosti.

Bývalí dekani Fakulty prírodných vied

Od zriadenia Fakulty prírodných vied rektorom Vysokej školy pedagogickej v Nitre stáli na jej čele títo dekani:

Sen.h.c. prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc. 
Sen.h.c. prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc.  (1993 - 1999)
prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. (2006 - 2014)
prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc.
prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc. (1999 - 2002)
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.(2014-2018)
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (2002 - 2006)
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (2002 - 2006)

Medzníky v dejinách UKF

2010

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre obhajuje status univerzitnej vysokej školy.

2010

1997

13. februára sa uskutočnila slávnostná inaugurácia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

1996

Konštituuje sa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Jej vytvorenie bolo schválené Národnou radou Slovenskej republiky 23. októbra 1996.

1996

1993

Vznikajú Fakulta humanitných vied a Fakulta prírodných vied a začínajú svoju vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť.

1992

Konštituuje sa Vysoká škola pedagogická v Nitre.

1992

1977

Samostatné pedagogické fakulty sú zrovnoprávnené s filozofickými, prírodovednými a telovýchovnými fakultami univerzít, získavajú právo vzdelávať aj učiteľov pre stredné školy. Prví poslucháči študujúci učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre stredné školy nastúpili na Pedagogickú fakultu v Nitre v školskom roku 1977/1978.

1964

Pedagogický inštitút sa premenúva na Pedagogickú fakultu.

1964

1959

Vzniká Pedagogický inštitút v Nitre. Vytvorený bol na základe vládneho nariadenia č. 57/1959 Zb. Podľa neho boli zrušené dovtedajšie vysoké, vyššie a stredné pedagogické školy a konštituované pedagogické inštitúty na prípravu učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl. Na Pedagogickom inštitúte v Nitre v roku 1959 pracovalo 30 pedagógov a študovalo 316 študentov.


Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.