Geografia v regionálnom rozvoji

Viac informácií o študijnom programe

H2020 SPOT

Príprava informatikov pre prax

Viac informácií

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja

V študijnej oblasti pracovisko ponúka študijné programy, v ktorých má priznané práva realizovať vysokoškolské vzdelanie v dennej a externej forme v dvoch stupňoch štúdia - bakalárskom a magisterskom v študijných odboroch Geografia v regionálnom rozvoji a Učiteľstvo geografie. Katedra má práva poskytovať rozširujúce štúdium, rigorózne skúšky (pre získanie titulu RNDr. a PaedDr.) a uskutočňuje aj kontinuálne vzdelávanie učiteľov.
Vo vedecko-výskumnej oblasti sa pracovisko etabluje v oblastiach:
  • Fyzická geografia: výskum časopriestorových zmien prírodných geosystémov, vplyv človeka na prírodné geosystémy, hodnotenie zmien krajiny a jej štruktúry.
  • Humánna geografia: transformačné zmeny v odvetviach hospodárstva, geografia cestovného ruchu, suburbanizácia, sociálno-geografické javy.
  • Aplikovaná geografia: environmentálna geografia, medicínska geografia.
  • Regionálny rozvoj: výskum regiónov na rôznej hierarchickej úrovni (Európska únia, Slovensko, Nitriansky samosprávny kraj, mikroregióny, obce), marginálne územia, regionálny trh práce, problémy rozvoja vidieka, regionálne disparity, priestorové aspekty rozmiestnenia štrukturálnych fondov, tvorba strategických materiálov regionálneho rozvoja.
  • Teória vyučovania geografie: tvorba učebníc pre ZŠ, SŠ, VŠ, vyučovanie geografie miestnej krajiny, práca s talentovanou mládežou, vyučovanie v teréne.

Pracovisko má rozvinutú spoluprácu s viacerými významnými akademickými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí ako aj inštitúciami spoločenskej praxe, pre ktorú realizuje expertíznu činnosť a tvorbu strategických materiálov rozvoja. Popularizačná činnosť pracoviska je zameraná jednak na podujatia pre vlastných študentov (napr. športové aktivity, turisticko-geografické akcie, geocaching) ako aj na podujatia pre verejnosť (napr. odborné prednášky, ukážky geografických aktivít, výstavy fotografií).

Katedra geografie a regionálneho rozvoja je moderným pracoviskom, ktoré svojim študentom ponúka možnosť vycestovať na zahraničné študijné mobility ako aj možnosť zapájať sa do výskumných projektov riešených na pracovisku. Poskytuje im aj prednášky významných odborníkov z jednotlivých vedeckých oblastí geografie a expertov z praxe, terénne práce, domáce a zahraničné exkurzie, kde priamo v teréne môžu študovať procesy a javy, ktoré prebiehajú v krajine a v spoločnosti. V rámci odbornej praxe katedra umožňuje prax študentov v inštitúciách regionálneho rozvoja a na základných a stredných školách. Aj pre potreby študentov slúži Laboratórium Geografických Informačných systémov (GISlab), kde sa učia spracovávať dáta a vytvárať digitalizované mapy.
Absolventi geografie nachádzajú uplatnenie v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v regionálnych rozvojových agentúrach, v inštitúciách ochrany prírody a krajiny, v cestovných kanceláriách a agentúrach, v súkromných firmách i v inštitúciách Európskej únie a aj ako učitelia na základných, stredných a vysokých školách.

Katedra geografie a regionálneho rozvoja patrí k pracoviskám, ktorých základ bol položený už v roku 1959.

Kontakt

prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.
Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja 
Fakulta prírodných vied a informatiky
Univerzita Konštantína Filozofa
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 637
email: mboltiziar@ukf.sk
web: www.kgrr.fpv.ukf.sk

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.