Aplikovaná ekológia a environmentalistika

Viac informácií o študijnom programe

Environmentalistika v krajinnom plánovaní a praxi

Príprava informatikov pre prax

Viac informácií

Katedra ekológie a environmentalistiky

Katedra ekológie a environmentalistiky vznikla 1. januára 1994 v spolupráci s Ústavom krajinnej ekológie SAV ako spoločné interdisciplinárne vedecko-edukačné pracovisko, prispievajúce k zvyšovaniu ekologického a environmentálneho povedomia. V súčasnosti katedra ponúka denné aj externé vysokoškolské štúdium vo všetkých troch stupňoch štúdia - bakalárskom, magisterskom, doktorandskom. Umožňuje habilitačné a inauguračné konanie v odbore 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny. Katedre ekológie a environmentalistiky realizuje rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov v študijnom programe Učiteľstvo ekológie (udeľovanie  titulu PaedDr.),  a v študijnom odbore 4.3.1. Ochrana a využívanie krajiny  (udeľovanie titulu RNDr.).

Vedecká činnosť pracoviska sa zameriava na sledovanie procesov prebiehajúcich v krajine a zmeny využitia krajiny spolu s metódami ich hodnotenia (prostredníctvom GIS aplikácií). Vytypovaním reprezentatívnych území za účelom stanovenia archetypov krajiny Slovenska. Výskum urbanizovanej krajiny z hľadiska jej vizuálneho hodnotenia sa zameriava na estetiku a sledovanie zdravotného stavu vegetácie v súvislosti so zmenami mikroklimatických pomerov. Výskum biodiverzity krajiny zahŕňa hodnotenie biodiverzity, ekológie a biológie vybraných skupín živočíchov. Popri základnom a aplikovanom výskume sa pracovisko venuje i oblasti inovácie didaktických metód v oblasti environmentálnej výchovy.

Katedra sa zapája do riešenia zahraničných aj domácich projektov prostredníctvom grantových agentúr APVV, VEGA a KEGA s početnými publikačnými výstupmi vo forme vedeckých monografií, vedeckých prác v domácich a zahraničných odborných časopisoch. Má nadviazanú formalizovanú i neformalizovanú spoluprácu s viacerými významnými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí (Česko, Poľsko, Rakúsko, Maďarsko, USA). Participuje na aktivitách v oblasti prípravy environmentálnych projektov, dokumentov ochrany prírody a expertíznej činnosti. Popularizačná činnosť katedry je zameraná na vzdelávacie aktivity v oblasti didaktiky ekológie a viacerých aktivít pre verejnosť.

Povedali o nás

Kontakt

prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc.
Katedra ekológie a environmentalistiky 
Fakulta prírodných vied a informatiky
Univerzita Konštantína Filozofa
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 596
email: jhresko@ukf.sk
web: www.kee.fpv.ukf.sk

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.