Matematicko-štatistické a informačné metódy

v ekonómii a finančníctve

Viac informácií o študijnom programe

Katedra matematiky

Vo výchovno-vzdelávacej oblasti sa zameriava na matematické vysokoškolské vzdelávanie prvého, druhého a tretieho stupňa (bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium), prípravu učiteľov matematiky pre sekundárne vzdelávanie, prípravu odborníkov v oblasti aplikovanej matematiky a štatistiky, prípravu odborníkov v oblasti teórie vyučovania matematiky, matematickú prípravu učiteľov pre primárne vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie učiteľov a garantuje spôsobilosť FPV konať rigorózne skúšky a udeľovať akademické tituly PaedDr. a RNDr. Vo vedecko-výskumnej oblasti sa sústreďuje na výskum v teoretickej matematike (vybrané otázky v teórii miery a integrálu, v ergodickej teórii, teórii pravdepodobnosti a topológii; aplikácie štatistických metód a teórie fuzzy množín pri riešení konkrétnych vedecko-výskumných úloh z rôznych vedeckých oblastí a na počítačovú geometriu) a výskum v teórii vyučovania matematiky (funkčné myslenie, rozvoj priestorovej predstavivosti žiakov, stochastické myslenie s akcentom na štatistickú gramotnosť žiakov, pregraduálna a postgraduálna príprava učiteľov matematiky na všetkých stupňoch vzdelávania, začleňovanie objavného vyučovania do školskej praxe, tvorba inovatívnych učebných materiálov a počítačom podporované vyučovanie matematiky). Na katedre bolo od roku 1990 riešených 15 zahraničných, 7 štrukturálnych, 36 národných a 46 univerzitných projektov. Katedra každoročne organizuje vedecké konferencie: Nitriansku matematickú konferenciu a Nitrianske štatistické dni, je sídlom Geogebra inštitútu, Krajskej komisie matematickej olympiády a má členstvá v Slovenskej komisii matematickej olympiády, vo Vedeckom výbore Česko-slovenskej ŠVOČ v didaktike matematiky a v Ústrednom výbore JSMF.

Samostatná Katedra fyziky sa vyčlenila z Katedry prírodných vied v roku 1963.

Kontakt

prof. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
Katedra matematiky
Fakulta prírodných vied a informatiky
Univerzita Konštantína Filozofa
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 698
email: gpavlovicova@ukf.sk
web: www.km.fpv.ukf.sk

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.