Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov

v kombinácii

Viac informácií o študijnom programe

Ústav ekonomiky a manažmentu

Ústav ekonomiky a manažmentu (do 20.10.2014 pod názvom Ústav manažmentu a informačných technológií) bol založený v roku 2004 ako nové pracovisko pri FPV UKF v Nitre.
 
Primárnym cieľom pracoviska je poskytnúť ucelený systém poznatkov z oblasti ekonómie, ekonomiky, marketingu, manažmentu a informačných technológií a prijateľnou formou inšpirovať študentov k ekonomickému mysleniu tak, aby sa takto nadobudnuté vzdelanie stalo pridanou hodnotou pre mladých ľudí vstupujúcich na trh práce.  Neustále sa snažíme reagovať na meniace sa  nároky zamestnávateľov,  ktorých  okrem  odborných znalosti uchádzačov v  dnešnej dobe stále viac zaujíma individuálna osobnosť jednotlivých kandidátov, ich sociálne a podnikateľské zručnosti. Preto hlavným cieľom ústavu v období globalizácie je pripraviť absolventov tak, aby uspeli v rýchle sa meniacom svete a aby vedeli úspešne aplikovať nové poznatky do praxe.
 
Ústav má priznané práva poskytovať vzdelávanie  v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia v študijnom programe: Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii. Okrem toho sa  jeho pracovníci podieľajú na zabezpečení výučby povinných a povinne voliteľných predmetov v ďalších  bakalárskych a magisterských študijných programoch.

uem rigo

Rigorózne konanie

Fakulta prírodných vied uskutočňuje rigorózne konanie a udeľuje akademický titul "doktor pedagogických vied"

uem rozsirujuce

Rozširujúce štúdium

Rozširujúce štúdium sa uskutočňuje na UKF ako súčasť
ďalšieho vzdelávania.

   

 

   

 

Výskum na Ústave ekonomiky a manažmentu je orientovaný do troch základných smerov:

  • výskum zameraný na ekonomiku a manažment podniku, matematické a informačné metódy v ekonómii,
  • výskum  zameraný na ekonomiku a manažment verejnej správy,
  • výskum zameraný na rozvoj podnikateľských a sociálnych zručností a finančnej gramotnosti študentov univerzity.

Vedeckovýskumná činnosť sa realizuje predovšetkým prostredníctvom riešenia  vedeckovýskumných projektov a výskumných úloh. Ústav ekonomiky a manažmentu spolupracuje s pracoviskami podobného zamerania na Slovensku aj v zahraničí.

Kontakt

doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc.
Ústav ekonomiky a manažmentu
Fakulta prírodných vied a informatiky
Univerzita Konštantína Filozofa
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 731
email: murbanikova@ukf.sk
web: www.uem.fpv.ukf.sk

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.