Katedra fyziky

Katedra ponúka vysokoškolské štúdium vo všetkých troch stupňoch štúdia. Katedra zabezpečuje bakalársky a magisterský študijný program učiteľstva akademických predmetov fyzika v kombinácii (študijný odbor 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov), bakalársky a magisterský vedecký študijný program Fyzika materiálov (študijný odbor 4.1.1 Fyzika) a bakalársky jednoodborový študijný program Počítačové modelovanie v prírodných vedách (akreditovaný v kombinácii študijných odborov 4.1.1. Fyzika a 9.2.9 Aplikovaná informatika).

Na treťom doktorandskom stupni katedra zabezpečuje doktorandský študijný program Teória vyučovania fyziky (4.1.13 Teória vyučovania fyziky), a doktorandský študijný program Fyzika materiálov (4.1.3 Fyzika  kondenzovaných látok a akustika).

Katedra má spôsobilosť konať rigorózne skúšky v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov - fyzika v kombinácii, špecializácia fyzika a v študijnom odbore Fyzika kondenzovaných látok a akustika.
Katedra disponuje dvomi výskumnými a šiestimi laboratóriami na zabezpečenie štúdia.

Výskum na Katedre fyziky je realizovaný riešením medzinárodných a národných projektov (napr. RP7 PRIMAS, ESF A-CENTRUM FPV UKF v Nitre, Centrum Inovatívneho Vzdelávania , APVV - Objavme svet prírodných vied I,II, VEGA s termofyzikálnou tematikou, KEGA s tematikou LongLife Learningu), s výsledkami reprezentovaným na medzinárodných s celosvetových konferenciách i v renomovaných karentovaných časopisoch. Do projektových aktivít sú v zmysle humboldovských ideí zapájaní aj študenti. Katedra je už štyri desaťročia hostiteľom medzinárodnej konferencie DIDFYZ, konanej v oblasti teórie vyučovania fyziky.

Termofyzikálne laboratórium je experimentálnym základom študijného odboru Fyzika materiálov a vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov Katedry fyziky. Je vybavené zariadeniami na výskum mechanických, termofyzikálnych a elektrických vlastností keramických materiálov v ich závislosti na teplote do 600 - 1400 °C (dilatometria, DTA/TGA a DSC analyza; meranie teplotnej vodivosti, modulu pružnosti, mechanickej pevnosti, jednosmernej elektrickej vodivosti, striedavej elektrickej vodivosti ako aj precízna príprava vzoriek: mlyn, sitá, pec, píla, váženie, a iné).

Výskum v teórii vyučovania fyziky vychádza z dlhoročných skúseností z prípravy učiteľov fyziky pre všetky stupne škôl a desaťročia trvajúcej práce s talentovanou mládežou. Výskum je zameraný najmä na rozvoj metód, foriem a inovácie obsahu vo vyučovaní fyziky na základných a steredných školách, výskum poznávacích metód fyziky v didaktickom modeli (kreativita žiakov, čitateľnosť fyzikálnych textov, dynamika a robustnosť kognitívnych procesov, úloha obrazovej komunikácie), ďalej na rozvoj metód samostatnej práce žiakov, využívanie moderných vyučovacích prostriedkov, experimentálnych metód a moderných informačných technológií, počítačom podporovaných experimentov, e-learningu voľnočasových aktivít a humanizácie vo vyučovaní fyziky

Zahraničná spolupráca sa realizuje najmä so špecializovanými pracoviskami univerzít : Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, College od Optical Sciences The University of Arizona, Department of Chemistry Texas Christian University University of Maribor v Slovinsku, Tallin University of Technology v Estónsku, Pedagogical University of Cracow, University of Szeged, Univerzita Hradec Králové, Masarykova Univerzita v Brne.

 

Samostatná Katedra fyziky sa vyčlenila z Katedry prírodných vied v roku 1963.

Kontakt

doc. RNDr. Anton Trník, PhD.
Katedra fyziky
Fakulta prírodných vied a informatiky
Univerzita Konštantína Filozofa
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 616
email: atrnik@ukf.sk
web: www.kf.fpv.ukf.sk

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.