Rigorózne konanie

Rigorózne konanie na FPVaI sa vykonáva v zmysle ustanovení zákona č. 131/2002 o vysokých školách. 

Absolventi študijných programov, ktorí získali titul "magister" môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce.

Uchádzač si podáva žiadosť o vykonanie rigoróznej skúšky v odbore, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore.

V rozhodovaní o začatí rigorózneho konania sa zohľadňujú aktivity uchádzača v danom odbore (publikačná činnosť, riešenie projektov, vystúpenia na konferenciách a pod.).

Fakulta prírodných vied uskutočňuje rigorózne konanie a udeľuje akademický titul "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.") v študijných odboroch:

Aplikovaná informatika
Témy rigoróznych prác v prírodovednom študijnom odbore Informatika (RNDr.):

prof. RNDr. Michal Munk, PhD.

 1. Automatická evalvácia strojového prekladu
 2. Predspracovanie dát v procese získavania vzorov správania sa používateľov webu
 3. Modelovanie správania sa stakeholderov komerčnej banky

prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.

 1. Mobilné technológie a ich Cloudové možnosti pri zvyšovaní atraktivity prírodovedného vzdelávania

doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD.

 1. Modelovanie vzdelávacích procesov pomocou IF THEN pravidiel a fuzzy Petriho sietí v LMS (RNDr.)
 2. Modelovanie komunikácie v počítačovej sieti pomocou Petriho sietí (RNDr.)

doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD.

 1. Identifikácia falošných správ pomocou neurónových sietí
 2. Objavovanie vzťahov z neštruktúrovaných údajov pomocou metód spracovania prirodzeného jazyka
Biológia
Fyzika
Geografia
Ochrana a využívanie krajiny
Štatistika

V študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov fakulta uskutočňuje rigorózne konanie a udeľuje akademický titul "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.") v študijných programoch:

Učiteľstvo biológie

Témy rigoróznych prác v študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy - biológia (PaedDr.) je možné dohodnúť aj individuálne na osobnej konzultácii s vyučujúcimi na KBG FPV UKF v Nitre (so zameraním na botaniku, genetiku alebo fyziológiu rastlín), ako aj na KZA FPV UKF v Nitre (témy so zameraním na zoológiu, antropológiu, histológiu živočíchov, fyziológiu živočíchov, didaktiku biológie a i.).

Učiteľstvo ekológie
Učiteľstvo fyziky
Učiteľstvo geografie
Učiteľstvo chémie
Učiteľstvo informatiky
Učiteľstvo matematiky
Image

V študijnom odbore Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy fakulta uskutočňuje rigorózne konanie a udeľuje akademický titul "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.") v študijnom programe:

Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov
Témy rigoróznych prác v študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy (PaedDr.):
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD. 
 1. Využitie projektového vyučovania vo výučbe odborných ekonomických predmetov
doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc.
 1. Tvorba a vyhodnocovanie testov vo výučbe ekonomických predmetov
 2. Inovatívne metódy vo vyučovaní ekonomických predmetov
 3. Výpočtovou technikou a špecializovaným softvérom podporované vyučovanie ekonomických predmetov
PaedDr. Milan Maroš, PhD. 
 1. Komparácia efektívnosti výučby ekonomických predmetov s využitím skupinového a klasického vyučovania. 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.