Rigorózne konanie

Rigorózne konanie začína podaním prihlášky na FPVaI UKF v Nitre a realizuje v zmysle ustanovení zákona č. 131/2002 o vysokých školách aZásad rigorózneho konania na Fakulte prírodných vied a informatiky

Absolventi študijných programov, ktorí získali titul "magister" môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce.

Uchádzač si podáva žiadosť o vykonanie rigoróznej skúšky v odbore, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore. Prihlášky sa prijímajú v mesiacoch marec a október príslušného akademického roka.

V rozhodovaní o začatí rigorózneho konania sa zohľadňujú aktivity uchádzača v danom odbore (publikačná činnosť, riešenie projektov, vystúpenia na konferenciách a pod.).

Fakulta prírodných vied a informatiky uskutočňuje rigorózne konanie a udeľuje akademický titul "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.") v študijných odboroch:

Informatika
Tému rigoróznej práce v študijnom odbore 18. Informatika (RNDr.) si uchádzač dohodne na osobnej konzultácii so školiteľom z KI FPVaI UKF v Nitre (profesorom, docentom alebo pracovníkom minimálne s akademickým titulom PhD.).
 
Biológia
Fyzika
Vedy o Zemi (geografia)
Ekologické a environmentálne vedy
Matematika

V študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy fakulta uskutočňuje rigorózne konanie a udeľuje akademický titul "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.") v študijných programoch:

Učiteľstvo biológie

Tému rigoróznej práce v študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy – učiteľstvo biológie (PaedDr.) si uchádzač dohodne na základe osobnej konzultácie so školiteľom (profesorom, docentom alebo pracovníkom minimálne s akademickým titulom PhD.) z KBG FPVaI UKF v Nitre (témy so zameraním na botaniku, genetiku, fyziológiu rastlín a i.) alebo z KZA FPVaI UKF v Nitre (témy so zameraním na zoológiu, antropológiu, fyziológiu živočíchov, didaktiku biológie a i.).

Tézy ku skúške budú bližšie špecifikované podľa charakteru a zamerania predkladanej rigoróznej práce.

Učiteľstvo ekológie
Učiteľstvo fyziky
Učiteľstvo geografie
Učiteľstvo chémie
Učiteľstvo informatiky
Učiteľstvo matematiky
Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov

Kontakt

Mgr. Jana Ďuriačová
Študijné oddelenie FPVaI
Fakulta prírodných vied a informatiky UKF v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra, Slovensko
jduriacova@ukf.sk

Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.