Work-Based Learning in Future IT Professionals Education - FITPED

Úplný názov projektu:

Work-Based Learning in Future IT Professionals Education - FITPED

Grantová schéma:
ERASMUS+ Programme 2018, KA2, project number: 2018-1-SK01-KA203-046382
Koordinátor projektu za FPV:
doc. Mgr. Martin Drlík, PhD., Katedra informatiky
Doba realizácie:
september 2018 – august 2021
 
  
Anotácia projektu:
Hlavným cieľom projektu riešeného konzorciom piatich inštitúcií zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Španielska a Holandska bolo vytvoriť a v praxi overiť nový vzdelávací model výučby programovacích jazykov a nadväzujúccih pokročilých IT tém s využitím mikrolearningu a automatizovanej evalvácie zdrojového kódu.
Digitalizácia spoločnosti a automatizácia mnohých procesov prinášajú nové príležitosti a nové druhy zamestnaní. Počet osôb zamestnaných v IT neustále rastie. Zamestnávatelia vo všetkých krajinách EU však avizujú rastúci nedostatok IT špecialistov v oblasti vývoja softvéru, ktorý nevedia vzdelávacie inštitúcie naplniť.
Cieľom projektu bolo navrhnúť a implementovať udržateľný edukačný model zabezpečujúci rozvoj vysokošpecializovaných zručností a kompetencií budúcich IT odborníkov v oblasti programovania a vývoja softvéru. Model prispieva k minimalizácii počtu študentov so vzdelávacími problémami, zvyšuje úroveň znalostí z úvodných informatických predmetov ako nutného predpokladu pre zvýšenie celkovej úrovne vysokošpecializovaných znalostí a zručností absolventov. Edukačný model implementovaný v podobe modernej mikro-learningovej platformy Priscilla (https://priscilla.fitped.eu) s podporou automatizovanej evalvácie študentských zadaní a gamifikačných prvkov vedie k lepšej príprave študentov na celoživotné vzdelávanie aplikáciou vybraných prvkov work-based-, collaborative- a problem-based learningu v kurzoch vysokošpecializovaných IT znalostí a zručností.
Primárnou cieľovou skupinou projektu sú študenti IT odborov akreditovaných študijných programov vysokých škôl, ktorí boli do aktivít projektu zapojení prostredníctvom inovácií implementovaných priamo do procesu vzdelávania. Zvláštna pozornosť bola venovaná zapojeniu študentov doktorandského štúdia s cieľom pripraviť ich na prácu učiteľa, inštruktora, a zároveň im umožniť získať skúsenosti v práci v medzinárodnom projektovom tíme. Sekundárne boli do projektu zapojení študenti a učitelia stredných škôl prostredníctvom multiplikačných a iných sprievodných podujatí, ako aj programátorských súťaží realizovaných na univerzitách participujúcich v projekte.
Platforma Priscilla sa stala neoddeliteľnou súčasťou výučby na univerzitách zúčastnených v projekte v programoch zameraných na prípravu odborníkov v informatike, učiteľov a príbuzných študijných odborov. V platforme je registrovaných viac ako 1700 jedinečných účtov študentov, ktorí sa aktívne zapojili do väčšiny z vytvorených 26 mikro-learningových kurzov (3300 študentokurzov).
Po stránke vytvoreného vzdelávacieho obsahu poskytuje platforma v rámci celého modelu viac ako 4330 mikro-learningových jednotiek, 2200 automaticky hodnotených programov, 180 tém v kurzoch postavených na stratégii WBL a 562 vyriešených študento-projektov z praxe.
Inovatívnosť projektu spočíva v implementácii a overení modelu vzdelávania založeného na moderných prístupoch ako mikro-learning, gamification, work-based learning a ďalších, ktoré doposiaľ prenikli do formálneho vzdelávania len sporadicky a nesystematicky. V súlade s prioritami výzvy boli v projekte budované a realizované aktivity, ktoré podporili rozvoj inovatívnych výučbových metód a pedagogiky, vytvárali a rozvíjali digitálne vzdelávacie materiály a nástroje. Postupy, ktoré boli aplikované na dosahovanie výsledkov, sú inovatívne a doposiaľ v tejto kombinácii systematicky dostatočne nepreskúmané. V rámci projektu bolo publikovaných 18 vysokoškolských textov zameraných na osvojenie si znalostí a zručností z programovania a vývoja softvéru. S využitím vytvorenej platformy Priscilla a výstupov projektu boli publikované viaceré výskumy zamerané na overenie prínosu použitých prístupov pre prípravu IT odborníkov. Tieto výskumy potvrdili predpoklady a splnenie cieľov projektu aj z pohľadu niektorých parciálnych štatisticky významných ukazovateľov. Architektúra, skúsenosti a parciálne výsledky boli prezentované vo viac ako 10 príspevkoch v indexovaných časopisoch a konferenčných zborníkoch.
Hlavným prínosom projektu je implementácia a overenie dvojúrovňového modelu vzdelávania, ktorého prvá úroveň je založená na získavaní základných vedomostí a skúseností prostredníctvom interaktívneho obsahu a automatizovaného hodnotenia zdrojových kódov pre rôzne programovacie jazyky za pomoci vzdelávacej platformy umožňujúcej personalizáciu a individuálny prístup ku každému študentovi. Druhá úroveň prenáša zodpovednosť za vlastný proces učenia na študenta tak, že prostredníctvom reálnych zadaní rastúcej náročnosti ho núti osvojovať si nové zručnosti a vedomosti spôsobom, ktorý je typický pre celoživotné vzdelávanie nevyhnutné pre jeho profesijné napredovanie v oblasti IT po absolvovaní univerzity.
Za dopad projektu na cieľovú skupinu v krátkodobom horizonte možno považovať vytvorenie záchytnej siete a zníženie počtu študentov ohrozených vzdelávacím neúspechom, dosiahnutie lepšieho priemerného hodnotenia inováciou vzdelávania. V dlhodobom horizonte možno očakávať vyššiu úroveň IT vedomostí študentov pre pracovný trh a lepšiu úroveň prípravy na celoživotné vzdelávania a zvýšenie konkurencieschopnosti univerzít.
Image
Image
Image
Image

FITPED Infografika

Image

FITPED Leták

Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.