Príprava štruktúry a obsahu predmetu, učebnice a e-learningového kurzu "Podnikateľské zručnosti"

Úplný názov projektu: Príprava štruktúry a obsahu predmetu, učebnice a e-learningového kurzu "Podnikateľské zručnosti" pre neekonomické študijné programy s fokusom na online prostredie

Číslo projektu: KEGA 029UKF-4/2022

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc.

Doba riešenia: 2022 - 2024

Anotácia projektu:
Podnikateľské kompetencie patria v znalostnej ekonomike medzi kľúčové kompetencie potrebné pre trh práce. Potrebu dostať podnikateľské vzdelávanie do všetkých odvetví vzdelávania zdôrazňuje Európska komisia stále intenzívnejšie. V európskom referenčnom rámci sa podnikanie a iniciatívnosť považuje za jednu z ôsmich kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie. Podnikanie je kľúčovým prvkom nezávislosti a blahobytu mladých ľudí v Európe a na celom svete. Európska komisia považuje vzdelávanie v oblasti podnikania za nástroj, ktorým sa môže podporiť podnikavosť mladých ľudí. Dokument Európskej komisie Akčný plán 2020 pre podnikanie uvádza, že podnikateľským zručnostiam by sa mala venovať osobitná pozornosť, pretože vďaka nim je možné nielen vykonávať konkrétnu podnikateľskú činnosť, ale aj zlepšiť zamestnateľnosť mladých ľudí. Zo záverov jednoznačne vyplýva, že podnikateľské vzdelávanie má vo formálnom vzdelávaní svoje miesto. Súčasná ekonomická neistota na trhu práce v dôsledku pandémie Covid-19 a hrozba nezamestnanosti vyžadujú neustále zvyšovanie úrovne vzdelania a kvalifikácie. Zároveň pandémia Covid-19 priniesla pre podnikateľov okrem ekonomických problémov aj príležitosti. Veľmi výrazne zrýchlila digitálnu transformáciu a automatizáciu firemných procesov. Cieľom projektu je zistiť, ako študenti neekonomických študijných programov vnímajú podnikanie a ako disponujú vybranými kľúčovými kompetenciami a zručnosťami potrebnými vo vzťahu k podnikaniu. Na základe tohto výskumu a už uskutočneného výskumu člena riešiteľského kolektívu týkajúceho sa analýzy problémov začínajúcich podnikateľov je primárnym cieľom projektu tvorba obsahu a štruktúry predmetu „Podnikateľské zručnosti“, ktorý bude zaradený do študijných plánov pre študentov neekonomických študijných programov 1. až 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V súlade so štruktúrou a obsahom uvedeného predmetu bude následne vytvorená učebnica a e-learningový kurz k danej problematike. Učebnica by mala obsahovať súhrnné informácie z oblasti legislatívnych a ekonomických podmienok podnikania, manažmentu a marketingu so zreteľom na online podnikanie a online služby. Projekt prinesie principiálne nové poznatky z online marketingu a využitia potenciálu umelej inteligencie vo svete podnikania. Tiež sa sústredíme aj na vybrané témy z oblasti finančnej gramotnosti, ktoré sú podstatné pre podnikanie. Popri tzv. hard skills bude pozornosť venovaná aj soft skills, ktoré sa považujú za neoddeliteľnú súčasť podnikateľských zručností. Vzdelávanie v podnikaní naberá s rozrastajúcou sa sférou malých a stredných podnikov, ako aj novovznikajúcich start-upov, na význame. Predpokladáme, že vyššia úroveň vzdelania súvisiaca s podnikateľskými kompetenciami na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, ale aj na iných vysokých školách poskytne budúcim absolventom nástroj na osobné naplnenie a rozvoj, zapojenie sa do spoločnosti a úspešnú samozamestnateľnosť sa. Veríme, že absolventi podnikateľského vzdelávania získajú predstavy o možnostiach vlastného aktívneho zapojenia sa do pracovného procesu, či už formou fyzickej osoby alebo právnickej osoby, alebo aktívneho zamestnanca s rozvinutým podnikateľským povedomím a schopnosťou prispôsobovať sa novým potrebám trhu práce so schopnosťou tvorivo, aktívne a kvalifikovane participovať na automatizácii a digitalizácii podnikových procesov.

Autor fotky: RODNAE productions na Pexels

Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.