Štipendijné pobyty SAIA v rámci bilaterálnych dohôd

Vážené dámy, Vážení páni,  

dovoľujeme si Vás informovať, že termín podávania žiadostí o štipendijné pobyty udeľované na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd do 18 krajín sveta bol zmenený.   

V rámci štipendijných ponúk udeľovaných na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd sa študenti, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci môžu uchádzať o nasledovné typy pobytov: 

 • študijné pobyty, 
 • výskumné pobyty, 
 • prednáškové pobyty, 
 • letné jazykové školy. 

Zmenená uzávierka na štipendijné pobyty do 18 krajín sveta platí pre akademický rok 2023/2024 a letné kurzy počas leta 2023 a týka sa nasledovných krajín: 

 • Belgicko 
 • Bielorusko 
 • Bulharsko 
 • Česko 
 • Čína 
 • Egypt 
 • Grécko 
 • Chorvátsko 
 • Izrael 
 • Kazachstan 
 • Maďarsko 
 • Moldavsko 
 • Poľsko 
 • Rumunsko 
 • Severné Macedónsko 
 • Slovinsko 
 • Srbsko 
 • Ukrajina. 

V nasledovnej tabuľke nájdu záujemcovia o štipendijné pobyty prehľad krajín a všetkých štipendijných ponúk zoradených v abecednom poradí spolu s webovými odkazmi, ktoré majú zmenenú uzávierku podávania žiadostí na 29. november 2022 do 16.00 hod.:  

Belgicko 

  

Belgicko - letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry 

Belgicko - letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka  

Belgicko - letná škola francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Belgicka

Bielorusko 

Bielorusko - 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 

Bielorusko - 1- až 10-mesačný výskumný pobyt 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Bieloruska

Bulharsko 

Bulharsko - 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 

Bulharsko - 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt 

Bulharsko - letný kurz bulharského jazyka 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Bulharska

Česko 

Česko - študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 - 10 mesiacov) 

Česko - študijný pobyt pre doktorandov (3 - 10 mesiacov) 

Česko - letná škola slovanských štúdií (1 mesiac) 

Česko - prednáškový a výskumný povyt (1 - 14 dní) 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Česka

Čína 

Čína - ročný študijný pobyt 

Čína - ročný výskumný pobyt 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Číny

Egypt 

Egypt - 3- až 5-mesačný študijný pobyt 

Egypt - 3- až 5- mesačný výskumný pobyt 

Egypt - krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní) 

Egypt - 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt 

Egypt - kurz arabského jazyka (Arabské vzdelávacie centrum, 1 mesiac) 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Egypta

Grécko 

Grécko - 5- až 10-mesačný výskumný pobyt 

Grécko - letný kurz modernej gréčtiny 

Grécko - krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní) 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Grécka

Chorvátsko 

Chorvátsko - semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace) 

Chorvátsko - študijný alebo výskumný pobyt (minimálne 1 mesiac) 

Chorvátsko - letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole 

Chorvátsko - prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a chorvátskeho jazyka a literatúry (1 až 30 dní) 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Chorvátska

Izrael 

Izrael - 8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt 

Izrael - letný kurz modernej hebrejčiny 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Izraelu

Kazachstan 

Kazachstan - 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 

Kazachstan - 3- až 10-mesačný výskumný pobyt 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Kazachstanu

Maďarsko 

Maďarsko - 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 

Maďarsko - 1- až 10-mesačný doktorandský pobyt 

Maďarsko - 5- až 20-dňový krátkodobý pobyt 

Maďarsko - 1- až 3-mesačný výskumný pobyt 

Maďarsko - letné jazykové kurzy (2 - 4 týždne) 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Maďarska

Moldavsko 

Moldavsko - 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt 

Moldavsko - 5- až 10-mesačný študijný pobyt 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Moldavska

Poľsko 

Poľsko - semestrálny študijný pobyt – polonistika 

Poľsko - semestrálny študijný pobyt – iné odbory 

Poľsko - 1- až 3-mesačný výskumný pobyt 

Poľsko - 1- až 10-mesačný výskumný pobyt 

Poľsko - letný kurz poľského jazyka  (3 až 4 týždne) 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Poľska

Rumunsko 

Rumunsko - 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 

Rumunsko - 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt 

Rumunsko - letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Rumunska

Severné Macedónsko 

Severné Macedónsko - študijný/výskumný pobyt (3 - 10 mesiacov) 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Severného Macedónska

Slovinsko 

Slovinsko - 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt 

Slovinsko - letná škola a seminár slovinského jazyka 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Slovinska

Srbsko 

Srbsko - 3- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt 

Srbsko - letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry 

Srbsko - prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a srbského jazyka a literatúry (1 až 30 dní) 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Srbska

Ukrajina 

Ukrajina - 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 

Ukrajina - 1- až 10-mesačný výskumný pobyt 

Ukrajina - seminár ukrajinského jazyka (1 mesiac) 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Ukrajiny

Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.