Prihláste sa na Erasmus+ mobilitu v AR 2023/2024

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
milé študentky, milí študenti denného a externého štúdia,
dovoľujeme si Vás informovať, že UKF v Nitre otvára 1. kolo prihlasovania na mobilitu v rámci obľúbeného programu Erasmus – (krajiny EÚ alebo EHP) pre akademický rok 2023/2024.
Študenti (denné a externé štúdium) sa môžu prihlásiť na:
  • mobilitu štúdium do 23. 4. 2023
  • mobilitu stáž do 31. 5. 2023
Zamestnanci sa môžu prihlásiť na:
  • mobilitu výučba do 31. 5. 2023
  • mobilitu školenie do 31. 5. 2023
Mobilitu štúdium a prednáškový pobyt je možné zrealizovať len na vysokoškolskej inštitúcii v zahraničí, s ktorou má UKF v Nitre platnú Erasmus bilaterálnu dohodu v aktuálnom akademickom roku. Zoznam platných Erasmus+ bilaterálnych dohôd je k dispozícii u fakultných a katedrových Erasmus+ koordinátorov.
Nový Program Erasmus+ ponúka zaujímavé a variabilné typy mobilít, z ktorých si určite vyberiete!
Mobility študentov
ŠTUDENTI (denná a externá forma štúdia):
  • Dlhodobé štúdium na partnerskej VŠ (v trvaní od 2 do 12 mesiacov na aktuálnom stupni štúdia) s možnosťou študenta vycestovať už od letného semestra 1. ročníka bakalárskeho štúdia.
  • Dlhodobá stáž – napr. v podnikoch, na VŠ (s platnou ECHE) alebo v iných organizáciách (v trvaní od 2 do 12 mesiacov na aktuálnom stupni štúdia) s možnosťou študenta vycestovať už od letného semestra 1. ročníka bakalárskeho štúdia.
  • Dlhodobá absolventská stáž – napr. v podnikoch, na VŠ alebo v iných organizáciách (v trvaní od 2 do 12 mesiacov), na ktorú sa musia študenti prihlásiť počas štúdia na UKF. Ponuka tohto typu stáže je určená len pre občanov Slovenskej republiky, ktorí sú študentmi končiacich ročníkov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia s možným termínom nástupu hneď po ukončení štúdia na UKF. Túto stáž musí čerstvý absolvent zrealizovať s návratom najneskôr do 12 mesiacov od ukončenia štúdia na VŠ.Dlhodobá kombinovaná (blended) mobilita je určená pre študentov, ktorí chcú realizovať mobilitu (stáž) čiastočne fyzicky a čiastočne virtuálne. Minimálna dĺžka fyzickej časti mobility je stanovená podľa sprievodcu programu Erasmus+ (60 dní pri stáži). Účastník má nárok na grant len za dĺžku fyzickej časti mobility.
  • Krátkodobá stáž pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia (v trvaní 5 – 30 dní) s povinnou virtuálnou časťou. Virtuálna časť mobility musí trvať minimálne 1 deň. Účastník má nárok na grant len za dĺžku fyzickej časti mobility.
  • Krátkodobá stáž doktorandov (v trvaní 5 – 30 dní) bez povinnej virtuálnej časti.
  • Mobilitu štúdium je možné zrealizovať len na vysokoškolskej inštitúcii v zahraničí, s ktorou má UKF v Nitre platnú Erasmus bilaterálnu dohodu v aktuálnom akademickom roku. V prípade mobility stáž nie je Erasmus+ bilaterálna dohoda potrebná.
Mobilitu štúdium (dlhodobú alebo krátkodobú) je možné zrealizovať len na vysokoškolskej inštitúcii v zahraničí, s ktorou má UKF v Nitre platnú Erasmus bilaterálnu dohodu v aktuálnom akademickom roku. V prípade mobility Stáž, nie je Erasmus+ bilaterálna dohoda vyžadovaná.
Študentom odporúčame zvážiť výber destinácie na štúdium alebo stáž z pohľadu odhadovaných nákladov a výšky možného Erasmus grantu na danú krajinu.
Granty pre študentov:
Podľa typu mobility a statusu môže študent získať dodatočný príspevok a to: na stáž 150 EUR/mesiac, pre študentov s nedostatkom príležitostí ďalší príspevok 250 EUR/mesiac, pri krátkodobej mobilite jednorazový príspevok 100 – 150 EUR. Okrem toho študent môže dostať príspevok na zelené cestovanie 50 EUR alebo cestovné vo výške sadzby a v prípade zeleného cestovania maximálne 4 dni dodatočného grantu na úhradu precestovaných dní.
Pri dlhodobej mobilite študent získava základný grant vo výške 520 – 720 EUR/mesiac podľa typu mobility a prijímajúcej krajiny.
Pri krátkodobej mobilite sa študentovi udelí základný grant v sume 70 EUR/deň (do 14. dňa mobility) a za 15. – 30. deň mobility má nárok na 50 EUR/deň.
Študentom odporúčame zvážiť výber destinácie na štúdium alebo stáž z pohľadu odhadovaných nákladov a výšky možného Erasmus grantu na danú krajinu.
Bližšie pokyny k mobilite študentov (štúdium a stáž) sú uvedené v spodnej časti tohto oznamu.
Program Erasmus+ pre nasledujúce obdobie pripravil pre študentov nové finančné benefity podľa typu mobility a statusu študenta, a to: dodatočný príspevok na stáž 150 EUR/mesiac, pre študentov s nedostatkom príležitostí ďalší príspevok 250 EUR/mesiac, pri krátkodobej mobilite príspevok 100 – 150 EUR. Okrem toho študent môže dostať príspevok na zelené cestovanie 50 EUR alebo cestovné vo výške sadzby a v prípade potreby maximálne 4 dni dodatočného grantu na úhradu precestovaných dní.
Ktorúkoľvek z vyššie uvedených mobilít študentov je nutné zrealizovať a ukončiť do termínu ukončenia aktuálneho Erasmus projektu, a to do 31. 10. 2023.
Mobility pracovníkov
Prihlasovanie
Upozornenia
Autor fotky: Haley Black: https://www.pexels.com/sk-sk/photo/fotografia-architektura-cestovat-brana-2087391/
Autor fotky: Haley Black: https://www.pexels.com/sk-sk/photo/fotografia-architektura-cestovat-brana-2087391/
Autor fotky: Haley Black: https://www.pexels.com/sk-sk/photo/fotografia-architektura-cestovat-brana-2087391/

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.