Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru

Medzinárodná geografická konferencia „Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru“ organizovaná v spolupráci s Katedrou geografie Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne s viac ako štvrťstoročnou tradíciou, ktorá sa konala

v októbri na pôde Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre, hostila vyše 70 účastníkov nielen zo Slovenska ale aj z Českej republiky, Poľska či Rakúska. Vedúca katedry a vedecká garantka konferencie doc. Alena Dubcová, srdečne privítala účastníkov konferencie nielen z geografických pracovísk Slovenska ale aj z Česka, Poľska či Rakúska. Okrem iného vyzdvihla jej dlhoročnú tradíciu, kvalitu, ocenila výbornú spoluprácu so sesterským českým pracoviskom ako aj priateľské vzťahy ktoré sú pre toto podujatie tak charakteristické. Už v poradí jej 26. ročník s témou „Slovensko a Česko – 25 rokov na politickej mape sveta“, ktorá bola vybraná v súlade so 100. výročím vzniku Československa, oficiálne otvoril dekan fakulty prof. RNDr. František Petrovič, PhD., pod ktorého záštitou sa konferencia konala. Ako vyštudovaný geograf svojom príhovore zdôraznil okrem iného aj svoj úzky vzťah k tejto vednej disciplíne.

Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor na diskusné fórum a výmenu informácií z najnovších geografických výskumov realizovaných za ostatné obdobie najmä v slovenskom a českom výskumnom priestore. Kvalitu tohto podujatia garantoval medzinárodný vedecký výbor, tvorený zástupcami geografických pracovísk z Česka, Rakúska a Poľska.

V pléne vystúpili so svojimi príspevkami prof. Florin Žigrai z Rakúska, ktorý zhodnotil prínos geografie a krajinnej ekológie na Slovensku po roku 1989. Prednáškou o demografických zmenách vo funkčných areáloch Poľska zaujal účastníkov doc. Slawomir Kurek z Poľska. Doc. Jaromír Kolejka z Česka vo svojej prezentácii predstavil projekt inventarizácie a hodnotenia reziduí predindustriálnej krajiny na Morave. Rokovanie v pléne viedol doc. Alfred Krogmann.

Následne rokovanie prebiehalo v štyroch paralelných sekciách pod vedením ich predsedov: fyzická geografia (prof. Martin Boltižiar), humánna geografia (doc. Milan Jeřábek, doc. Alfred Krogmann), regionálna geografia (prof. Petr Chalupa, doc. Antonín Vaishar, dr. Zuzana Líšková-Dvořáková) a didaktika geografie (doc. Eduard Hofmann, dr. Martina Škodová).

Konferenčný deň zavŕšil spoločenský večer v priestoroch ŠD UKF v Nitre, ktorý slávnostne otvorila vedúca katedry doc. Alena Dubcová. Účastníci konferencie ďalej pokračovali v priateľských rozhovoroch, v odborných i neformálnych diskusiách až do neskorých večerných hodín v sprievode hudby a ľudových piesní.

Nasledujúci deň konferencie bol venovaný exkurzii po starobylej Nitre, vrátane návštevy Nitrianskeho hradu či Diecéznej knižnice so vzácnymi historickými knižnými publikáciami. Exkurziu vysokoerudovaným výkladom zastrešil pracovník katedry doc. Ján Lacika.

Záverečný deň viacerí účastníci vyslovili spokojnosť s priebehom a organizáciou konferencie ako aj s jej vysokou vedeckou úrovňou. Ďalší, už 27. ročník tohto podujatia sa bude konať v októbri 2019 na Masarykovej univerzite v Brne.

Príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie budú už tradične publikované v recenzovanom vedeckom časopise Geografické informácie (ISSN 1337-9453), ktoré katedra pravidelne vydáva už od r. 1992 a ktoré budú opäť postúpené na indexovanie do datábazy Web of Science, kde sú už úspešne zaradené príspevky z ostatných ročníkov.

Autor článku: prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.
Ilustračné fotografie: Mgr. Miroslav Kadlečík, doc. RNDr. Ján Lacika, CSc.

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.