Nitrianske štatistické dni 2019

V dňoch 4. a 5. apríla 2019 sa na pôde Katedry matematiky (KM), Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (FPV UKF) konalo pod záštitou dekana FPV UKF, prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD., už desiate stretnutie slovenských matematikov a štatistikov s názvom Nitrianske štatistické dni. Konferenciu organizovala Slovenská štatistická a demografická spoločnosť spolu s Katedrou matematiky FPV UKF v Nitre, s Pracoviskom Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR) v Nitre a tiež aj s Inštitútom zamestnanosti.
Po slávnostnom otvorení pokračovala konferencia panelovou diskusiou na tému Zamestnanosť a starnutie populácie, v rámci ktorého boli prezentované výsledky projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS. V rámci panelovej diskusie odznela pozvaná prednáška RNDr. Viliama Pálenika, PhD., h.doc. z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave s názvom Dlhodobá starostlivosť ako súčasť striebornej ekonomiky – riziká a príklad riešenia.
Na prednášku tematicky nadviazali ďalšie príspevky venujúce sa regionálnej štatistike a demografii. Program po prestávke pokračoval druhou panelovou diskusiou, o vyučovaní a štatistike. Panelová diskusia začala prednáškou doc. Ing. Ivety Stankovičovej, PhD. s názvom Nové trendy v univerzitnom vyučovaní štatistiky a pokračoval príspevkami, ktoré využívali aparát štatistiky vo výskume v teórii vyučovania matematiky.
Piatkový program sa už tradične konal na pracovisku Štatistického úradu SR v Nitre. Hneď v úvode Ing. Renáta Dušová, riaditeľka Pracoviska ŠÚ SR v Nitre privítala hostí a program potom pokračoval workshopom. Celý workshop pripravili aj zabezpečovali pracovníci ŠÚ SR. Počas workshopu sa účastníci mohli okrem iného aj oboznámiť s dátami, ktoré sprostredkúva ŠÚ SR, databázami STATdat a DATAcube a tiež aj s prácou s uvedenými databázami. Na workshope sa zúčastnili nielen pracovníci, doktorandi a študenti Katedry matematiky, ale aj pracovníci, doktorandi a študenti iných katedier UKF v Nitre.
Organizátori konferencie by chceli touto cestou vysloviť poďakovanie vedeniu Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za podporu a pomoc pri organizovaní konferencie, zvlášť dekanovi FPV UKF v Nitre, prof. RNDr. Františkovi Petrovičovi, PhD., ktorý konferenciu osobne uviedol a tiež aj všetkým účastníkom konferencie za aktívnu účasť. Na záver by sme ešte chceli poďakovať všetkým pracovníkom a doktorandom KM, ktorí sa na príprave a úspešnom priebehu konferencie podieľali.
 
Text: Janka Medová, Anna Tirpáková
Fotografie: Gábor Szűcs

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.