Matematické prechádzky po Európe s mobilom

Projekt programu Erasmus+ s názvom Mobile Mathematical Trials in Europe (Matematické prechádzky po Európe s mobilom, skratka názvu projektu: MoMaTrE) ponúkol desiatim študentkám UKF v Nitre zaujímavú skúsenosť: Intenzívny študijný program na Pedagogickej fakulte Univerzity J. W. Goetheho vo Frankfurte nad Mohanom, ktorý sa konal v dňoch 18. – 30. marca 2019. Študijný program organizovala Katedra didaktiky matematiky a didaktiky informatiky Univerzity J. W. Goetheho pod záštitou profesora Matthiasa Ludwiga, hlavného riešiteľa projektu MoMaTrE. Ďalší členovia domáceho organizačného tímu boli Simone Jablonski, Moritz Baumann-Wehner a Iwan Gurjanow.
Programu sa zúčastnilo spolu 30 študentov učiteľstva matematiky z univerzít zo štyroch partnerských krajín projektu, ktorými sú Nemecko, Slovensko, Francúzsko a Portugalsko. Slovenský tím tvorili študentky PF UKF v Nitre, programu učiteľstvo primárneho vzdelávania, Lenka Felcanová, Kristína Galová, študentky FPV UKF v Nitre, programu učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii s matematikou a v kombinácii s fyzikou, Kristína Hazuchová, Silvia Haringová, Katarína Laššová, Simona Szabová, Lenka Šubová a Lucia Gemmelová a dve doktorandky programu teória vyučovania matematiky Veronika Bočková a Kristína Bulková. Súčasťou medzinárodného kolektívu pedagógov intenzívneho programu boli za FPV UKF v Nitre doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. a PaedDr. Janka Medová, PhD. z Katedry matematiky FPV.
MoMaTre
Program tvorili prednášky, praktické workshopy v teréne, práca so žiakmi základných a stredných škôl, návštevy škôl a odborná exkurzia. Počas prednášok sa študenti dozvedeli teoretické východiská tvorby vzdelávacích aktivít v prostredí mimo školy, v teréne, a oboznámili sa s teoretickými východiskami tvorby úloh o reálnych objektoch a princípoch ich zaradenia do vyučovania matematiky v škole. Prednášajúci študentom ukázali rôzne námety na tvorbu nových úloh i na využitie vybraných vlastností historických pamiatok alebo iných objektov v bezprostrednom okolí školy, vhodných na tvorbu úloh. Študenti sa taktiež oboznámili s chybami, s ktorými sa stretávajú hodnotitelia matematických úloh o reálnych objektoch a prechádzok, ktoré sú z vytvorených úloh skomponované. Všetky získané poznatky študenti následne využili pri vytváraní vlastných prechádzok počas Intenzívneho študijného programu. Niekoľko odborných prednášok bolo zameraných na prácu s aplikáciou pre mobilné telefóny MathCityMap a na prácu s webovým portálom. Študenti si rozšírili aj poznatky týkajúce sa matematických kompetencií a stratégií riešení matematických úloh. Intenzívny program vyústil do tvorby vlastných matematických úloh o reálnych objektoch, z ktorých boli finálne zostavené dve matematické prechádzky v historickej časti Frankfurtu na Mohanom. Vytvorené matematické prechádzky boli určené pre žiakov základných a stredných škôl z Frankfurtu, s ktorými univerzita spolupracuje. V priebehu posledných dvoch dní intenzívneho programu si matematické prechádzky pod vedením študentov, účastníkov intenzívneho programu, úspešne vyskúšalo viac ako 130 žiakov.
Súčasťou programu boli aj náčuvy na hodinách matematiky na základných a stredných školách vo Frankfurte nad Mohanom. Študenti pozorovali prácu učiteľa so žiakmi, jeho štýl práce a prístup k žiakom, využívanie metód a foriem vyučovania a v závere návštevy bol priestor na diskusiu o témach, ktoré študentov učiteľstva na návšteve nemeckej školy zaujali.
Organizátori Intenzívneho študijného programu pre všetkých účastníkov usporiadali návštevu matematického múzea Mathematikum v neďalekom meste Gieβen. V múzeu sa nachádzajú objekty s rôznymi matematickými poznatkami, úlohami a modelmi. Návštevníci si môžu vyskúšať riešiť matematické úlohy i manuálne alebo manipuláciou či nastavovaním rôznych parametrov daného objektu. Od riaditeľa múzea, bývalého učiteľa matematiky, sa študenti dozvedeli, že múzeum navštevujú školské triedy, rodiny s deťmi a tiež nadšenci riešení matematických úloh a matematických záhad. Množstvo expozícií ukazovalo prepojenie matematiky s inými vedami a s reálnym životom. Veľkou výhodou múzea je, že návštevníci môžu jednotlivé úlohy riešiť individuálne alebo v malých skupinách.
Popri intenzívnom programe na univerzite študenti vo voľnom čase navštívili botanickú záhradu Palmergarden, historické pamiatky, pozreli si výhľad na Frankfurt nad Mohanom z najvyššej budovy Main Tower a odnášajú si tak aj množstvo nematematických zážitkov.
IMG 0444
Vyvrcholením Intenzívneho študijného programu bola súťaž v riešení úloh prechádzky v medzinárodných tímoch, ktorá sa uskutočnila v nádhernom prostredí hlavného kampusu Univerzity J. W. Goetheho. Po súťaži nasledovali individuálne prezentácie študentov, ktorých následné hodnotenie medzinárodnou skupinou vysokoškolských učiteľov sa nieslo v príjemnej, ale náročnej akademickej atmosfére. Na záver si študenti odniesli certifikáty o absolvovaní a okrem iného aj ocenenia za najkreatívnejšie a najmatematickejšie vytvorené matematické úlohy.
Študentky UKF si z programu odnášajú množstvo skúseností a nezabudnuteľných zážitkov z medzinárodnej spolupráce a nenahraditeľnú skúsenosť z aktívneho vyučovania matematiky a odbornej, akademickej i spoločenskej komunikácie v anglickom jazyku.
Text a foto: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD., FPV – Katedra matematiky, koordinátorka projektu MoMaTrE na UKF v Nitre, v spolupráci so študentkami – účastníčkami Intenzívneho programu projektu MoMaTrE

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.