Metodické usmernenie k začiatku akademického roka v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 pre potreby FPV UKF v Nitre

Za účelom zabezpečenia základných prevádzkových podmienok a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení na FPV UKF v Nitre  s účinnosťou od 1. septembra 2020 vydáva dekan FPV UKF v Nitre tieto usmernenia .

 

Základné usmernenia – všetci FPV

 1. Dôsledne rešpektovať a dodržiavať aktuálne odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), ako aj príkazov rektora UKF v Nitre.
 2. Vstup do objektov UKF a pohyb vo priestoroch v správe FPV sa povoľuje len s rúškom a to za dodržania princípu R.O.R.: rúško, odstup, ruky.
 3. Po skončení vyučovacieho procesu, resp. pracovnej doby je potrebné opustiť priestory FPV.
 4. Pri vybavovaní pracovných záležitostí a študijnej agendy vstupovať do miestností podľa možnosti po jednom a dodržiavať odstup.
 5. Vstup do všetkých objektov UKF sa osobám s príznakmi infekcie ochorenia dýchacích ciest prísne zakazuje!
 6. Pravidelne sledovať informácie o aktuálnej epidemiologickej situácii na UKF v Nitre (zelená fáza – oranžová fáza - červená fáza), ako aj postupovať a konať podľa zverejnených pokynov.
 7. Pri pohybe osôb v priestoroch FPV s príznakmi ochorenia COVID-19 bezodkladne informovať:
  1. prodekana pre vzdelávaciu činnosť na FPV RNDr. Dušana Valla, PhD. (dvallo(a) ukf.sk, +421 37 6408 570), ak ide o osoby zo študentskej časti Akademickej obce FPV,
  2. tajomníčku FPV Ing. Martinu Gregušovú (mgregusova (a) ukf.sk,+ +421 37 6408 566), ak ide o osoby zo zamestnaneckej časti Akademickej obce FPV.

Zamestnanci a doktorandi FPV

 1. Nástupom na pracovisko po dovolenke, služobnej ceste mimo SR alebo mobilite mimo SR ukladám povinnosť:
  • vyplniť Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca pred začiatkom výučbovej časti akademického roka 2020/2021.
  • aktualizovať údaje v dotazníku vždy, keď nastane relevantná zmena (účasť na hromadnom podujatí, cesta do zahraničia, ...),
  • dotazník odovzdať priamo vedúcemu pracoviska,
  • dodržiavať aktuálne vyhlásené protiepidemické opatrenia ÚVZ SR,
  • zamestnancovi (doktorandovi) bezodkladne informovať vedúceho pracoviska, ak sa na neho vzťahuje povinnosť podstúpenia domácej izolácie a povinného testovania na COVID-19,
  • vedúcemu pracoviska bezodkladne oznámiť vedúcej Personálno-právneho oddelenia UKF Ing. Zuzane Borošovej (zborosova (a) ukf.sk) nedodržiavanie nariadených protiepidemických opatrení ÚSZ SR zo strany zamestnanca (doktoranda).
 1. Vysielanie zamestnancov (doktorandov) FPV na zahraničné mobility je dočasne pozastavené až do odvolania. Zahraničné pracovné cesty realizovať len v nevyhnutnom a obzvlášť odôvodnenom prípade. Súhlas so zahraničnou mobilitou, resp. zahraničnou pracovnou cestou udeľuje dekan FPV.
 2. Organizovanie podujatí, ktoré nie sú nevyhnutné pre činnosť FPV, sa dočasne pozastavuje. Súhlas s organizovaním štátnych skúšok, konferencií, workshopov, ... s prezenčnou účasťou externých osôb, najmä zo zahraničia, udeľuje dekan FPV.
 3. Vzdelávací proces sa realizuje prednostne prezenčnou formou za dodržania všetkých potrebných opatrení, t.j. pravidelné a intenzívne vetranie učební, prezenčná listina fyzicky prítomných študentov, pravidlo R.O.R., šachovnicové sedenie, ... .

V prípade prechodu na dištančnú formu vzdelávania, výučba sa realizuje v časoch a termínoch podľa platného rozvrhu pre aktuálny semester a to s podporou informačných technológií používaných na UKF. 

 1. Ak sa u zamestnanca prejavia príznaky nákazy COVID-19 počas výučby alebo inom pracovnom procese v priebehu dňa, v najkratšom možnom čase a s použitím rúška ihneď opustí priestory univerzity. Bezodkladne informuje svojho priameho nadriadeného a taktiež kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára. Ďalej postupuje podľa ich usmernení a pokynov.

Študenti FPV

 1. Študentom UKF sa ukladá povinnosť postupovať podľa pravidla R.O.R. V prípade, že študent počas vyučovania nerešpektuje uvedené pravidlo, musí byť vylúčený z výučby.
 2. Študentom FPV sa neodporúča absolvovanie zahraničných mobilít. Vyslanie na zahraničnú mobilitu je podmienené súhlasom dekana FPV.
 3. V prípade návratu z krajín, ktoré ÚVZ SR vyhlásil za rizikové, študent e-mailom informuje o tejto skutočnosti Študijné oddelenie FPV a postupuje podľa nariadení ÚVZ SR. Podmienkou návratu na vyučovací proces je dokladovanie negatívneho výsledku COVID-testu, alebo potvrdenia o prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky, ak je staršie ako 10 dní. Ak študent nie je schopný uvedené skutočnosti preukázať, má zákaz vstúpiť do akýchkoľvek priestorov UKF. 
 4. Ak počas vyučovania nastane u študenta náhle zhoršenie zdravotného stavu, je študent povinný informovať vyučujúceho (v čase prestávky sa dodatočne ospravedlniť e-mailom). Okamžite a s použitím rúška opustí priestory univerzity a presunie sa do domácej izolácie. Následne kontaktuje svojho lekára a e-mailom kontaktuje prodekana pre vzdelávaciu činnosť a postupuje podľa ich pokynov.

Dôležité linky a prílohy

Kontakty

R UKF:  covid@ukf.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre:   +421 948 495 915


Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.