Týždeň vedy a techniky virtuálne aj na Katedre matematiky

Veda a technika je nepochybne dôležitou súčasťou každodenného života, napomáha k rozvoju osobnosti a poskytuje rôzne možnosti napredovania s technologickou dobou. Jedinečnú možnosť zlepšiť vnímanie vedy a techniky, popularizovať ich, a taktiež aj podporiť záujem o štúdium rôznych vedeckých a technických disciplín ponúka Týždeň vedy a techniky.
V tento špeciálny týždeň, zameraný na priblíženie a prezentovanie vedy i nových technických poznatkov, pedagógovia, vedci a technici zaujímavým spôsobom prezentujú svoje výsledky a pripravujú rôzne aktivity pre najmenších i dospelých.
V dňoch 9. – 15. novembra 2020 sa na Slovensku už po sedemnásty krát uskutočnil Týždeň vedy a techniky, ktorý organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky. Aj keď súčasná situácia nepriala osobnému kontaktu, nadšenci vedy a techniky si pripravili rôzne online prednášky a aktivity. Niektoré z nich môžete nájsť na youtube v sekcii TVT:

V rámci programu našej univerzity si rôzne aktivity pre študentov, žiakov a širokú verejnosť pripravila aj Katedra matematiky. Katedra realizovala online prednášky slovenských, ale aj zahraničných prednášajúcich a pripravila aktivity pre stredoškolákov.
V pondelok 9. novembra 2020 sa uskutočnila prednáška, ktorú zorganizovala PaedDr. Lucia Vargová, PhD. na tému „Ako sa vyznáte vo svete financií?“. Prednášku viedli pracovníci firmy PROSIGHT Slovensko a. s. . V rámci prednášky sa účastníci dozvedeli, aké sú tri najväčšie chyby pri rozhodovaní sa o peniazoch a ako sa dá týmto chybám vyhnúť. Firma taktiež prezentovala zaujímavosti o dôchodkových sporeniach a problematiku iných nevyhnutných finančných záležitostí.
Štvrtky 12. novembra 2020 a 19. novembra 2020 boli venované prednáškam zahraničných odborníkov v Teórii vyučovania matematiky. Organizačne ich zabezpečila doc. PaedDr. Janka Medová, PhD. Prvou prednášajúcou bola Dr. Birgit Griese z Matematického ústavu Univerzity v Padeborn v Nemecku. Viedla prednášku s názvom „Facilitating the professional development of mathematics teachers in collaborative groups: opportunities and challenges”. Dr. Birgit Griese sa zamerala na vzdelávanie učiteľov v kolaboratívnych skupinách, na osobnosť vzdelávateľa, jeho zdroje, poznatky, orientáciu a vplyv na program ďalšieho vzdelávania. Svoju pozornosť upriamila najmä na vyučovanie pravdepodobnosti. Ďalšími prednášajúcimi boli PhDr. Vlastimil Chytrý, PhD. a Mgr. Jaroslav Říčan, PhD. z Pedagogickej fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Prednášajúci oboznámili účastníkov s konštruktom metakognície vo väzbe na autoregulované učenie, ako i ďalšie relevantné komponenty. Taktiež na situačných prípadoch ukázali spôsoby implementácie konštruktu metakognície v reálnych učebných aktivitách.
Katedra matematiky taktiež pripravila niekoľko interaktívnych materiálov a aktivít pre študentov Gymnázia na Golianovej ulici v Nitre. Gymnazisti boli v rámci hodín matematiky vyzvaní na riešenie rôznych úloh, ktoré samostatne vypracovávali. Riešenia, ktoré posielali svojim učiteľom matematiky, budú analyzované v spolupráci s katedrou matematiky a PK matematiky gymnázia. Týmto spôsobom sa študenti počas aktivity „Pozri ako to ide vo WINPLOTE“, pripravenej PaedDr. Marekom Vargom, PhD., oboznámili s programom WINPLOT a niektorými významnými funkciami. Na základe inštrukcií si študenti mohli aj sami funkcie v grafe nakresliť a skúsiť prácu v novom programe.
Doktorandky Mgr. Veronika Bočková a Mgr. Katarína Laššová predstavili študentom matematické prechádzky, ktoré si mohli prostredníctvom aplikácie MathCityMap vyskúšať aj v domácom prostredí.
V poslednej aktivite s názvom „Orientácia v trojrozmernom priestore“ sa PaedDr. Lucia Rumanová, PhD. a RNDr. Dušan Vallo, PhD. zamerali na predstavenie softvéru GeoGebra. Študentom navrhli niekoľko zaujímavých úloh v priestore, ktoré si dokázali prostredníctvom softvéru lepšie predstaviť a vyriešiť. Navrhnuté aktivity sú uvedené aj na stránke gymnázia
Sme radi, že napriek nepriaznivej situácii sa nám podarilo zorganizovať niekoľko online prednášok a aktivít pre študentov. Napriek tomu, že matematika patrí medzi menej obľúbené predmety, v každodennom živote, ako i vo vede a technike zastáva nezastupiteľné miesto. Preto veríme, že aj každoročné aktivity v rámci Týždňa vedy a techniky pomáhajú vytvárať pozitívny vzťah k predmetu matematika a podporujú študentov v záujme o prírodovedné predmety.
Text: Mgr. Veronika Bočková

Image
Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.