Projekt SPOT na prahu druhého roka riešenia

Projekt Horizont 2020 s názvom Social and innovative Platform On Cultural Tourism and its potential towards deepening Europeanisation (SPOT), na ktorom sa podieľajú pracovníci Fakulty prírodných vied a Filozofickej fakulty UKF v Nitre, je v druhom roku riešenia. 15 partnerov z celej Európskej únie i mimo nej analyzuje rozmanitosti kultúrneho cestovného ruchu a ich výhody pre hostiteľské komunity a regionálne ekonomiky. Namiesto vnímania návštevníkov a miestnych komunít ako dvoch potenciálne opozičných skupín sa projekt zameriava na to, aby spoločne kreovali kultúrny cestovný ruch. Inovatívnym aspektom projektu je aj vývoj nástroja pre analýzu potenciálu kultúrneho cestovného ruchu a jeho rozvoja. Testuje na serveri ArcGIS s využitím v službe Microsoft Azure: Cloud Computing Services. Vďaka projektu dôjde k rozšíreniu koncepcie kultúrneho cestovného ruchu a obohateniu základne vedeckých poznatkov vyvinutím integrovanej analýzy mnohých rozmanitých foriem kultúrneho cestovného ruchu v rôznych regiónoch Európy.
Napriek pokračujúcim opatreniam proti pandémii COVID-19 výskum pokračuje nepretržite. V letných mesiacoch sa uskutočnil online dotazníkový prieskum zameraný na tri cieľové skupiny – turistov, obyvateľov, podnikateľov a kultúrne inštitúcie. Pri ňom bola nadviazaná úzka spolupráca s Mestským úradom Nitra a s Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu. Pandémia odhalila aj fakt, že pobytový cestovný ruch v Nitre je/bol dlhodobo založený na obchodnom cestovnom ruchu (výstavy, semináre, konferencie) a že počet prenocovaní v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 o takmer 50 % poklesol.
Riešiteľský kolektív z UKF v Nitre sa zapája do pravidelných workshopov k jednotlivým pracovným úlohám. Dňa 7. septembra 2020 sa uskutočnil online workshop partnerov projektu na tému Kultúrny cestovný ruch v konkrétnych oblastiach prípadových štúdií, ktorá sa zamerala na diverzitu vnímania kultúrneho cestovného ruchu a na jeho súčasný stav. Účastníci diskutovali o definíciách kultúrneho cestovného ruchu a jeho prínose k europeizácii. Na základe prezentovaných príspevkov sa v súčasnosti pripravuje spoločná správa. Ďalší dôležitý workshop sa konal 27. novembra 2020 s názvom SmartCulTour – IMPACTOUR so zameraním na budúcnosť kultúrneho cestovného ruchu v priebehu najbližších 5 rokov, pričom sa diskutovalo o súčasných bariérach, ktoré bránia jeho rozvoju a hľadali sa potenciálne východiská.
Prípadovou štúdiou pre členov SPOT tímu je mesto Nitra. Preto sme sa aktívne zapojili aj do workshopov vedúcich k vytvoreniu Stratégie rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu a kultúrneho cestovného ruchu v Nitre (2021 – 2031) a návrhu jej Akčného plánu na roky 2021 – 2022. Ďalšou aktivitou je zapojenie sa aj do projektu Nitra – Európske hlavné mesto kultúry 2026. Súčasná kandidatúra na titul EHMK 2026 znamená pre Nitru naštartovanie novej etapy (aj) kultúrneho života a začiatok nového chápania kultúry, kreatívneho priemyslu a cestovného ruchu.
SPOT logo 3 color x15 horizont2020
Text: Peter Ivanič, FF – Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, Hilda Kramáreková, FPV – Katedra geografie a regionálneho rozvoja

Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.