Religiózny cestovný ruch v Nitrianskej diecéze

Jednou z alternatív ďalšieho rozvoja cestovného ruchu je aj religiózny cestovný ruch. Tejto forme je venovaná aj monografia Religiózny cestovný ruch v Nitrianskej diecéze, ktorej autorom je kolektív pracovníkov Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre v zložení doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD., RNDr. Hilda Kramáreková, PhD., a RNDr. Lucia Petrikovičová, PhD.
Vstupné kapitoly monografie predstavujú vývoj putovania a jeho začleňovania do systému cestovného ruchu. V tejto časti je venovaná aj pozornosť Svätojakubským cestám, ktoré v súčasnosti zažívajú svoju renesanciu a sú využívané ako atraktívny produkt cestovného ruchu. V ďalšej kapitole je venovaná pozornosť teoreticko-metodickým východiskám a je zameraná na problematiku definovania religiózneho turizmu, pútnictva a ich vzájomných vzťahov. Sumarizácia literatúry zahraničnej i domácej proveniencie ponúka základ pre tvorbu výskumných otázok riešených v religióznom turizme. Nasleduje kapitola Vymedzenie územia Nitrianskej diecézy, ktorej vnútorné členenie je základom pre ťažiskovú časť monografie o 26 centrách religiózneho turizmu v Nitrianskej diecéze. V každom z nich je predstavená napr. história vzniku putovania, predmet kultu, zhodnotenie sakrálneho priestoru a infraštruktúry. Každé religiózne centrum je bohato dokumentované fotografiami. Výstupom terénneho výskumu je aj kapitola, ktorá venuje pozornosť vnímaniu vybraných pútnických miest pútnikmi. Záver uzatvára téma religiózneho cestovného ruchu v rozvoji obcí a perspektívam jeho ďalšieho rozvoja. Ambíciou publikácie, prvej takto zameranej v rámci Nitrianskej diecézy, je nielen priniesť ucelený pohľad na strediská religiózneho turizmu, ale stať sa aj sprievodcom po zaujímavých lokalitách so špecifickým genius loci.
Monografia bola veľmi pozitívne hodnotená aj oponentmi. Z ich posudkov vyberáme:
Ďakujem autorom monografie za spracovanie uvedenej témy vzhľadom na Nitriansku diecézu, pretože ambíciou publikácie je nielen priniesť ucelený pohľad na spracovanú oblasť, ale môže slúžiť ako sprievodca pre konzumenta v tejto oblasti. Knižné vydanie tohto typu absentuje, a preto je monografia tohto typu vítaná.“ (J. Ex. Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.)
Lze oprávněně předpokládat, že originální detailní studie religiózního cestovního ruchu v Nitranské diecéze zaujme nejen odbornou, ale také širokou laickou veřejnost.“ (prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.)
Posudzované dielo obsahuje množstvo cenného materiálu z oblasti religiózneho cestovného ruchu, zaoberá sa v podstate všetkými relevantnými aspektmi vrátane zhodnotenia potenciálu jeho využitia pre rozvoj obcí, ktoré majú pre religiózny turizmus predpoklad.“ (doc. RNDr. Ján Lacika, CSc.)
Všetkým čitateľom monografie želáme veľa príjemných zážitkov pri objavovaní neznámeho a spoznávaní známeho.
Text: doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD., FPV – Katedra geografie a regionálneho rozvoja

Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.