Prof. Šedivý získal čestný titul doctor honoris causa

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Vysokej školy DTI, ktoré sa konalo 24. júna 2021 v Dubnici nad Váhom, bolo významnému a dlhoročnému členovi našej akademickej obce, prof. RNDr. Ondrejovi Šedivému, CSc., udelené významné ocenenie – čestný titul „doctor honoris causa“ za jeho významnú celoživotnú vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť, ako aj výchovu generácií učiteľov matematiky.
Pracovný život pána prof. RNDr. Ondreja Šedivého, CSc., bol nerozlučne spätý s našou alma mater od roku 1960. Venoval jej plných 55 rokov, ktoré boli naplnené intenzívnou prácou, skutočným záujmom o akademické prostredie, vedeckovýskumné dianie a pedagogické pôsobenie na generácie študentov.
Pán profesor pôsobil na viacerých riadiacich postoch. Bol viackrát vedúcim katedry matematiky (1977 – 1988, 1996 – 1999, 2002 – 2012), prodekanom (1970 – 1988), dekanom Pedagogickej fakulty v Nitre (1988 – 1989) a dekanom Fakulty prírodných vied UKF v Nitre (1992 – 2002), významným členom akademických senátov a taktiež aj podpredseda Správnej rady UKF.
 
Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa venoval algebraickej geometrii a teórii vyučovania matematiky. Práve teórii vyučovania matematiky zasvätil podstatnú časť svojej vedeckej kariéry. Dlhé roky bol garantom študijného programu učiteľstva matematiky v kombinácii, doktorandského štúdia teórie vyučovania matematiky, ako aj habilitačného a inauguračného konania v odbore teória vyučovania matematiky. V tejto pozícii viedol vyše 100 diplomantov, vyškolil 13 vedeckých ašpirantov (CSc.), 22 doktorandov (PhD.), napísal 105 oponentských posudkov na dizertačné, habilitačné a inauguračné práce, predsedal 30 habilitačným komisiám a 10 inauguračným komisiám, bol členom 10 habilitačných a 9 inauguračných komisií a členom viac ako 60 komisií pre obhajoby dizertačných prác a 90 komisií pre obhajobu rigoróznych prác.
Publikačná činnosť pána prof. RNDr. Ondreja Šedivého, CSc., je rozsiahla a príkladná v mnohých smeroch: 6 monografií, 9 vysokoškolských učebníc, 43 vysokoškolských učebných textov, 64 učebníc pre základné školy, 22 učebníc pre stredné školy, 19 odborných a iných knižných publikácií, 11 metodických príručiek a viac ako 250 vedeckých konferenčných a iných príspevkov.
 
Obetavosť, taká príznačná pre pána profesora, zanietenosť pre dobrú vec a osobný vklad k rozvoju vedy a vzdelania generácií budúcich učiteľov matematiky boli právom ocenené viacerými poctami, medailami a vyznamenaniami, medzi ktoré patria Veľká medaila sv. Gorazda (najvyššie rezortné ocenenie udelené ministrom školstva), Zlatá medaila FMFI UK, Zlatá medaila Pedagogickej fakulty v Nitre, Zlatá medaila UKF v Nitre, Zaslúžilý člen JČSMF, Medaila J. A. Komenského, ako aj Cena Petra Pavla Bartoša, Cena mesta Nitra (za celoživotný prínos v skvalitňovaní vzdelávania v oblasti matematiky, za šírenie dobrého mena Nitry doma i v zahraničí) a mnohé ďalšie.
Dr. h. c. prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc., je osobnosťou, ktorá vždy dokáže povzbudiť a inšpirovať. Všetci, čo ho poznáme, vieme, že máme pred sebou človeka milujúceho svoje povolanie, spravodlivého, dobroprajného a nápomocného vo všetkých situáciách.
V mene celej akademickej obce našej univerzity mu srdečne blahoželáme k udeleniu čestného titulu, želáme hlavne pevné zdravie a mnoho síl do ďalšej tvorivej činnosti.
Text: RNDr. Dušan Vallo, PhD., prodekan pre vzdelávaciu činnosť FPV UKF
Foto: Vysoká škola DTI
 
Uverejnené: 29. júna 2021
Image
Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.