Strieborná medaila Fakulty prírodných vied pre prof. RNDr. Jozefa Fuliera, CSc.

Strieborná medaila Fakulty prírodných vied pre prof. RNDr. Jozefa Fuliera, CSc.

V tomto jesennom období sa významný člen Akademickej obce FPV UKF v Nitre, pán prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc. z Katedry matematiky FPV dožil významného životného jubilea – 70 rokov. 

Pri tejto príležitosti mu dekan Fakulty prírodných vied UKF v Nitre prof. RNDr. František Petrovič, PhD. udelil Striebornú medailu Fakulty prírodných vied.

Pán profesor Fulier sa narodil 22.septembra 1951 v Hlohovci-časti Šulekovo. Maturoval v roku 1970 na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Hlohovci a následne absolvoval vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore učiteľstvo v aprobácii matematika – fyzika, ktoré úspešne ukončil v roku 1975.

Po krátkom pôsobení na pozícii odborného asistenta na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, neskôr na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, nastúpil na miesto odborného asistenta na Katedru matematiky vtedajšej Pedagogickej fakulty v Nitre, kde pán profesor Fulier aktívne pôsobí dodnes už plných 44 rokov.

Počas pôsobenia na našej alma mater rozvíjal svoj talent a vedeckú prácu v matematike. Externú vedeckú ašpirantúru úspešne absolvoval na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 1986 mu bol udelený titul „kandidát fyzikálno-matematických vied“ v odbore matematická analýza.

V roku 1997 sa  na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre úspešne  habilitoval a získal titul „docent“ v odbore teória vyučovania matematiky.

Následne, v roku 2004 na základe úspešne ukončeného inauguračného konania mu bol priznaný titul „profesor“ v teórii vyučovania matematiky.

Významná pedagogická erudovanosť sa prejavila v učiteľskej práci pri príprave budúcich učiteľov matematiky i doktorandov, keďže pán prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc.  pôsobil viac než dve desaťročia ako garant učiteľských študijných programov prvého stupňa a druhého stupňa, a tiež ako garant a predseda odborovej komisie  doktorandského študijného programu teória vyučovania matematiky.

Vednú oblasť matematiky obohatil i množstvom odborných a vedeckých publikácií.

Svoje organizačné schopnosti využil pri svojom  pôsobení v riadiacich štruktúrach  na úrovni fakulty, a aj univerzity:

•             prodekan pre vzdelávanie na FPV UKF v Nitre v rokoch 1993 -1996; 1996-1999

•       vedúci Katedry matematiky v roku 1994;

•             vedúci Katedry matematickej analýzy, geometrie a didaktiky matematiky 1999-2002,

•             prorektor UKF pre pre rozvoj univerzity v rokoch 2002 - 2006.

Prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc. sa počas svojej kariéry vysokoškolského pedagóga aktívne zapájal do práce s talentovanou mládežou a v tejto činnosti je stále aktívny. Pôsobí vo funkcii predsedu Krajskej komisie matematickej olympiády pre Nitriansky kraj a je tiež členom Slovenskej komisie MO s celoštátnou pôsobnosťou.

Nepretržite sa viac ako tri desaťročia angažuje v celoslovenskom Výbore Slovenskej matematickej spoločnosti JSMF pri SAV, je členom Ústredného výboru JSMF a v poslednom období pracuje ako predseda, resp. podpredseda  Pobočky JSMF v Nitre (s pôsobnosťou pre celý Nitriansky kraj).

 Významnou udalosťou v živote pána profesora Fuliera bolo udelenie jedného z najvyšších rezortných ocenení, aké môžu byť udelené ministrom školstva  - tzv. malej  Medaily sv. Gorazda, ktorou v roku 2017 ocenil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR jeho prínos k rozvoju vzdelávania na Slovensku a prínos k celkovému progresu slovenského školstva.

Pán prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc. je  nepochybne významnou osobnosť Katedry matematiky FPV, Fakulty prírodných vied i Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a do ďalších rokov mu prajeme hlavne pevné zdravie a ešte veľa tvorivých síl a energie. 

prof_fulier.png

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.