Čestný titul „profesor emeritus“ pre prof. Fuliera

Prof. RNDr. Jozefovi Fulierovi, CSc., bývalému pracovníkovi Katedry matematiky Fakulty prírodných vied UKF, bol udelený čestný titul „profesor emeritus“ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na návrh predsedu Vedeckej rady a dekana Fakulty prírodných vied, prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD., po schválení vo Vedeckej rade UKF. Rektor UKF, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., mu odovzdal dekrét 22. novembra 2021.

Profesor Jozef Fulier sa narodil v roku 1951 v Hlohovci. Vysokoškolské vzdelanie získal na Prírodovedeckej fakulte a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Na funkčnom mieste profesora na Katedre matematiky Fakulty prírodných vied UKF pôsobil do 31. augusta 2021. Vedným odborom, ktorému sa venoval, bola teória vyučovania matematiky.

Skúsený pedagóg má za sebou 46 rokov pedagogickej praxe, z toho 17 rokov pôsobil vo funkcii profesora. Bol školiteľom 77 diplomantov a rigorózantov a 9 doktorandov. Taktiež bol 13 rokov garantom doktorandského študijného programu teória vyučovania matematiky a pôsobil vo funkcii predsedu odborovej komisie doktorandského štúdia v teórii vyučovania matematiky na Fakulte prírodných vied UKF. Bol členom Komisie doktorandského štúdia Storia e Didattica delle Scienze Matematiche e Fisiche na Univerzite v Palerme. Viac ako desať rokov bol členom komisií pre obhajoby dizertačných prác v teórii vyučovania matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, bol tiež členom komisií pre habilitačné a inauguračné konanie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a na Vysokej škole DTI v Dubnici nad Váhom.
Je autorom, resp. spoluautorom, desiatich učebníc pre VŠ, SŠ a ZŠ s celoštátnou pôsobnosťou, sedemnástich vysokoškolských učebníc, resp. metodických textov, či desiatich vedeckých monografií. V domácich časopisoch a zborníkoch mal uverejnených 75 vedeckých prác, v zahraničných časopisoch a zborníkoch 15.
Absolvoval viaceré zahraničné študijno-prednáškové pobyty. Aktívne sa tiež zapájal do práce s talentovanou mládežou prostredníctvom viac ako 40-ročného pôsobenia v matematickej olympiáde. V rámci vedeckovýskumnej činnosti môžeme vyzdvihnúť jeho 215 citácií či 46 prednášok na konferenciách, kongresoch a sympóziách. Bol riešiteľom 36 výskumných úloh, členom 5 redakčných rád vedeckých časopisov a členom výborov vedeckých konferencií. Viac ako tri desaťročia sa angažoval v celoslovenskom výbore Slovenskej matematickej spoločnosti Jednoty slovenských matematikov a fyzikov pri SAV. Jeho organizačné schopnosti sa prejavili v riadiacej práci na úrovni katedry, fakulty i univerzity (vedúci Katedry matematiky, prodekan pre vzdelávanie na FPV v rokoch 1993 – 1999, prorektor UKF pre rozvoj v rokoch 2002 – 2006).
To, že je profesor Fulier významnou vedeckou osobnosťou, dokazuje zisk mnohých ocenení. Dvakrát mu bola udelená Cena rektora za publikačnú činnosť, získal tiež Bronzovú medailu UKF, dva Ďakovné listy ministra školstva SR, najvyššie vyznamenanie Jednoty slovenských matematikov a fyzikov Čestný člen JSMF či druhé najvyššie rezortné vyznamenanie – Malú medailu sv. Gorazda od ministra školstva SR za významný dlhoročný prínos v oblasti teórie vyučovania matematiky.
V mene celej akademickej obce našej univerzity profesorovi Fulierovi srdečne blahoželáme k udeleniu čestného titulu, želáme najmä pevné zdravie a veľa síl do ďalšej tvorivej práce.
Spracovala: Tímea Kamenická, R – Kancelária rektora
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií
prof_emeritus_prof_fulier1.jpg
prof_fulier.jpg

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.