Týždeň vedy a techniky s katedrou matematiky dištančne aj prezenčne

Veda a technika sú neoddeliteľnou súčasťou života každého z nás. Je dôležité, aby aj široká verejnosť vnímala celoživotné vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie ako jedinečné procesy pre rozvoj osobnosti a spoločenský pokrok. Výnimočnú príležitosť na zlepšenie vnímania vedy a techniky, zároveň ich popularizácie, a taktiež na podporu záujmu o štúdium rôznych vedeckých a technických disciplín, priniesol aj tento rok Týždeň vedy a techniky, ktorý na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Tento rok sa uskutočnil už osemnásty ročník, a to v dňoch 8.-14.novembra 2021, do ktorého sa opäť zapojila aj UKF v Nitre. Podobne ako minulý, aj tento ročník bol poznačený epidemiologickou situáciou na Slovensku, a teda aj v Nitrianskom kraji. Zamestnanci a študenti Katedry matematiky FPV UKF v Nitre plánované podujatia aj napriek tomu zrealizovali, či už nevyhnutne online formou alebo prezenčne.
Dňa 8.novembra 2021 v čase 9:45-12:30h sa konal workshop určený mládeži s názvom Matematické prechádzky pod vedením doktorandiek PaedDr. Veroniky Bočkovej, Mgr. Kataríny Laššovej a Mgr. Silvii Haringovej. Vzhľadom k už spomínanej situácii, workshop prebiehal online formou. Realizácia matematických prechádzok v okolí gymnázia spočívala v tom, že žiaci Golianovho gymnázia v Nitre riešili matematické úlohy s kontextom v reálnom prostredí prostredníctvom mobilnej aplikácie MathCityMap.
Katedra matematiky taktiež pripravila niekoľko interaktívnych materiálov a aktivít pre študentov Gymnázia na Golianovej ulici v Nitre. Gymnazisti boli v rámci hodín matematiky, ale i mimo nich, vyzvaní na riešenie rôznych úloh, ktoré samostatne vypracovávali. Týmto spôsobom RNDr. Kitti Páleníková, PhD. realizovala aktivitu Hádžeme kockou na počítači, v ktorej prostredníctvom softvéru GeoGebra simulovala hod kockou s cieľom skúmať početnosť a pravdepodobnosť jednotlivých možností, ktoré môžu nastať. PaedDr. Marek Varga, PhD. pripravil interaktívny materiál Funkcie... a možno nájdeme aj inverzne... v rámci ktorého sa mohli žiaci oboznámiť s mnohými údajmi, ktoré navzájom spolu súvisia, sú na sebe závislé, teda s veličinami, funkciami a s ich grafmi.
Za ďalšími matematickými prechádzkami, ktoré sa konali v exteriéri, sa vybrali doktorandky PaedDr. Veronika Bočková, Mgr. Katarína Laššová a Mgr. Silvia Haringová osobne do Nových Zámkov. Dňa 9. novembra 2021 tam v čase 8:00-12:00h realizovali workshop Matematické prechádzky so žiakmi Základnej školy Nábrežnej. V rámci workshopu bola realizovaná matematická prechádzka ako outdoorová aktivita riešená v skupinách v centre mesta Nové Zámky. Prostredníctvom aplikácie MathCityMap mohli žiaci riešiť matematické úlohy s kontextom v reálnom prostredí. V matematických prechádzkach pokračovali aj na druhý deň, 10. novembra 2021 v čase 8:00-12:00h so žiakmi Základnej školy G. Bethlena v Nových Zámkoch.
V nadväznosti na uvedené workshopy pre žiakov doktorandky zorganizovali tiež workshop pre učiteľov s názvom Matematické prechádzky pre učiteľov 10. novembra 2021 v čase 14:00-16:00h, ktorý bol zameraný na tvorbu a realizáciu matematickej prechádzky. Účastníci sa v rámci workshopu oboznámili s aplikáciou MathCityMap, prostredníctvom ktorej si následne vyskúšali riešiť matematickú prechádzku v interiéri školy. Po realizácii prechádzky bol účastníkom predstavený portál MathCityMap, boli oboznámení s tvorbou vlastnej prechádzky prostredníctvom daného portálu a dôležitými informáciami potrebnými k bezproblémovej prechádzke realizovanej v exteriéri alebo aj v interiéri doma, či v škole.
Poslednou aktivitou bola dňa 11.novembra 2021 o 12:30h online prednáška pre odbornú verejnosť s názvom Individualized digital curriculum sequencing in undergraduate mathematics. Design, usage, and sustainable development. Hlavnou organizátorkou bola
doc. PaedDr. Janka Medová, PhD. Prednášajúca Ana Donevska Todorova prezentovala stanovisko k novým, aktuálnym potrebám súčasného „moderného“ študenta so zameraním na návrh, aplikáciu a adaptáciu učebných osnov vysokoškolskej matematiky.
Sme radi, že aj napriek nepriaznivej situácii sa nám opäť podarilo aktívne sa zapojiť do Týždňa vedy a techniky na Slovensku a zorganizovať prezenčné ale aj online aktivity pre žiakov, učiteľov a odbornú verejnosť. Veríme, že uvedené aktivity pomohli u žiakov vytvoriť lepší vzťah k predmetu matematika a podporili záujem mladých ľudí o prírodovedné predmety.
Mgr. Katarína Laššová

Video a fotky z matematickej prechádzky ZŠ Nábrežná v Nových Zámkoch:

 

Image
Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.