Prihláste sa na Erasmus+ mobilitu v AR 2022/2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
milé študentky, milí študenti denného a externého štúdia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že UKF vyhlasuje výzvu v rámci programu Erasmus+ KA131 – krajiny EÚ a EHP na akademický rok 2022/2023. Na Erasmus+ mobilitu sa študenti a zamestnanci môžu prihlásiť do 30. apríla 2022.
Na aký typ mobilít je možné sa prihlásiť? Program Erasmus ponúka niekoľko noviniek!
Študenti:
 • Štúdium na zahraničnej VŠ (minimálne trvanie 2 mesiace, maximálne 12 mesiacov na aktuálnom stupni štúdia) s možnosťou vycestovať už v 1. ročníku bakalárskeho štúdia (na tento typ mobility je aktuálne možné sa prihlásiť iba na zimný semester 2022/2023).
 • Stáž v zahraničí, napr. v podnikoch, spoločnostiach a iných organizáciách (minimálne trvanie 2 mesiace, maximálne 12 mesiacov na aktuálnom stupni štúdia) s možnosťou vycestovať už v prvom ročníku bakalárskeho štúdia. Ponuka tohto typu stáže je aktuálna pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia.
 • Krátkodobé mobility doktorandov (s dĺžkou trvania 5 – 30 dní)
 • Kombinovaná (blended) mobilita je určená pre študentov, ktorí chcú realizovať mobilitu (štúdium/stáž) čiastočne fyzicky a čiastočne virtuálne. Minimálna dĺžka fyzickej časti mobility je stanovená podľa sprievodcu programu Erasmus+, t. j. minimálne 60 dní pri štúdiu a 60 dní pri stáži. Účastník má nárok na grant len za dĺžku fyzickej časti mobility. Tento typ mobility je aktuálne možné realizovať iba v zimnom semestri AR 2022/2023.
 • Absolventská stáž je určená pre študentov končiacich ročníkov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia s možným termínom nástupu hneď po ukončení štúdia v letnom semestri AR 2021/2022. Čerství absolventi môžu stáž realizovať max. do 12 mesiacov od ukončenia štúdia na VŠ.
NOVINKY: Vyššie uvedené typy mobilít štúdium a stáž môžu študenti, vrátane doktorandov, realizovať vo forme dlhodobej klasickej mobility (2 – 12 mesiacov) alebo zmiešanej s voliteľnou virtuálnou časťou. Alebo môžu absolvovať krátkodobú mobilitu štúdium alebo stáž (5 – 30 dní) zmiešanú s povinnou virtuálnou časťou (u doktorandov nie je virtuálna časť u krátkodobej mobility povinná).
Program Erasmus+ pre nasledujúce obdobie pripravil pre študentov nové finančné benefity podľa typu mobility a statusu študenta, a to: dodatočný príspevok na stáž 150 EUR/mesiac, pre študentov s nedostatkom príležitostí ďalší príspevok 250 EUR/mesiac, pri krátkodobej mobilite príspevok 100 – 150 EUR. Okrem toho študent môže dostať príspevok na zelené cestovanie 50 EUR alebo cestovné vo výške sadzby a v prípade potreby maximálne 4 dni dodatočného grantu na úhradu precestovaných dní.
Zamestnanci:
 • Prednáškový pobyt na VŠ v zahraničí v trvaní maximálne 7 dní (vrátane 2 dní na cestu). Aktuálne je prihlasovanie na tento typ mobility možné iba na zimný semester 2022/2023.
 • Školenie v zahraničí v trvaní maximálne 7 dní (vrátane 2 dní na cestu). Upozorňujeme, že účasť na konferenciách v rámci Erasmus školenia nie je povolená. Mobilitu školenie je možné zrealizovať s návratom najneskôr do 31. októbra 2023 (pričom termín vyplýva zo zmluvy projektu Erasmus+).
 • Kombinovaná mobilita (kombinácia výučby a školenia) v trvaní maximálne 7 dní (vrátane 2 dní na cestu). Tento typ mobility je aktuálne možné realizovať iba v zimnom semestri AR 2022/2023.
NOVINKA: Aj u mobility zamestnancov je možné poskytnúť príspevok na zelené cestovanie vo výške sadzby a v prípade potreby maximálne 4 dni dodatočného grantu na úhradu precestovaných dní.
 
Prihlasovanie
Prihlasovanie sa na mobility je realizované prostredníctvom aplikácie StudyAbroad. Pre podanie prihlášky je potrebné sa zaregistrovať. Študenti a zamestnanci, ktorí sa už v minulosti (počnúc akademickým rokom 2012/2013) hlásili na Erasmus mobilitu prostredníctvom aplikácie StudyAbroad, sa nemusia znova registrovať. Stačí sa prihlásiť cez existujúce konto. Následne je potrebné:
Študenti:
 • založiť si prihlášku
 • priradiť prihlášku k fakulte, na ktorej je študent zapísaný
 • nahrať životopis v slovenskom jazyku
 • nahrať motivačný list v slovenskom jazyku
 • nahrať predbežný akceptačný list s pečiatkou zahraničnej partnerskej inštitúcie, ktorá prijme študenta UKF na stáž (netýka sa mobility štúdium)
 • nahrať podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov
 • do prihlášky uviesť študentom preferovaný e-mail, ktorý pravidelne používa
 • informovať vedúceho katedry a katedrového Erasmus+ koordinátora, že ste sa prihlásili na Erasmus+ mobilitu kvôli výberovému konaniu, ktoré katedra následne zrealizuje
Zamestnanci:
 • založiť si prihlášku
 • priradiť prihlášku k svojmu pracovisku (fakulta/rektorát)
 • nahrať motivačný list v slovenskom jazyku (zdôvodniť prínos mobility v rámci rozvoja medzinárodnej, projektovej, publikačnej činnosti zamestnanca, atď., maximálne 100 slov)
 • nahrať podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov
 • do prihlášky uviesť aktuálne používaný e-mail
 
UPOZORNENIA:
Fakultný Erasmus koordinátor (prodekan pre medzinárodné vzťahy) na základe materiálov, ktoré študenti a zamestnanci nahrajú do aplikácie StudyAbroad, zmení status prihlášky na „akceptovaná“ alebo „neakceptovaná“. Prihlasovanie na mobility sa realizuje v súlade s aktuálne platnými pravidlami pre mobility Erasmus+, pokiaľ Národná agentúra neurčí inak.
Vzhľadom na aktuálne prebiehajúce uzatváranie digitálnych Erasmus dohôd s partnerskými vysokými školami bude finálna akceptácia uchádzača podmienená rozhodnutím príslušnej zahraničnej partnerskej VŠ. Preto študentom (mobilita štúdium) i zamestnancom (výučba výučba) odporúčame uviesť si do prihlášky taký počet zahraničných vysokých škôl, koľko maximálne dovoľuje prihláška.
Veľká Británia sa rozhodla nezapojiť do nového programu Erasmus+ pre roky 2021 – 2027 ako programová krajina, preto sa výzva na prihlasovanie tejto krajiny netýka a nie je možné sa na mobilitu do tejto krajiny prihlásiť.
Naďalej, prosím, sledujte situáciu súvisiacu s pandémiou ochorenia covid-19 a pred prihlásením sa a vycestovaním na mobilitu sa oboznámte s opatreniami vlády SR a aktuálnymi informáciami aj ohľadom prípadných obmedzení cestovania zverejnenými na webovom sídle ministerstva zahraničných vecí.
V prípade otázok sú vám k dispozícii rektorátni Erasmus+ koordinátori: Ing. Katarína Butorová, PhD.Mgr. Michaela IvaničováMgr. Pavol Vakoš.
Na programe Erasmus+ sa môžu zúčastniť aj osoby s nedostatkom príležitostí. Osoby s nedostatkom príležitostí sú osoby, ktoré z ekonomických, sociálnych, kultúrnych, politických, geografických alebo zdravotných príčin, čelia prekážkam, ktoré im bránia v účinnom prístupe k príležitostiam v rámci programu. Medzi takéto osoby radíme napr. aj poberateľov sociálneho štipendia.
Ďalšie informácie:
Image
Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.