Exkurzia študentov biológie v Štiavnických vrchoch

Po dlhšej prestávke počas pretrvávajúcej pandémie COVID-19 sa študenti jednoodborovej biológie a biológie v učiteľskej kombinácii vrátili k prezenčnej forme vyučovacieho predmetu Biologická exkurzia. Dňa 25.3.2022 navštívili Banskú Štiavnicu a Hronský Beňadik s dodržiavaním všeobecne platných nariadení a odporúčaní ÚVZ SR. Odbornú exkurziu viedla PaedDr. Anna Sandanusová, PhD. Exkurzie sa zúčastnila aj garantka predmetu a vedúca Katedry zoológie a antropológie FPVaI UKF v Nitre prof. RNDr. Mária Vondráková, CSc.
Exkurzia bola zameraná na spoznávanie prírodných pomerov Štiavnických vrchov v kontexte hospodárskych aktivít človeka – banská činnosť. V Banskej Štiavnici sme navštívili historické centrum mesta, ktoré je zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Následne sme navštívili najstaršiu technickú univerzitu na svete, ktorú založila Mária Terézia v Banskej Štiavnici svojím dekrétom v roku 1762. V súčasnosti ide o Strednú odbornú školu lesnícku, ktorá je známa aj tým, že sa nachádza v Botanickej záhrade. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny ide o chránený areál, ktorý je primárne určený na pedagogické účely štúdia aklimatizácie cudzokrajných drevín. Po exkurzii nasledovalo osobné voľno a individuálna prehliadka centra mesta. Cestou do Nitry, sme sa zastavili v Bazilike minor sv. Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku, pričom sme spoznali časť histórie mníšskeho života, ako i širších dejín Pohronského regiónu.
Hlavným cieľom predmetu je naučiť študentov samostatne organizovať a viesť odborné exkurzie, zhodnotiť z hľadiska metodického, odborného i pedagogicko–psychologického prínos vyučovania biológie v teréne, v rámci ktorého majú možnosť študenti posilniť vzťahy s ostatnými biologickými vednými disciplínami, ktoré sa vyučujú na jednotlivých katedrách – Botanika, Zoológia, Ekológia, Úvod do geovied, Kultúrna antropológia a pod.

Text a foto: Bc. Lukáš Wittlinger – študent biológie a geografie FPVaI UKF v Nitre

 

 

Image
Image
Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.