FPVaI predstavuje témy doktorandského štúdia pre rok 2022/2023

Doktorandské štúdium je najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania. Cieľom Fakulty prírodných vied a informatiky je príprava doktorandov na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú a pedagogickú prácu v moderných akreditovaných študijných odboroch ako je aplikovaná informatika, environmentalistika, molekulárna biológia, fyzika materiálov a teória vyučovania matematiky a chémie (Podrobnosti o študijných odboroch doktorandského štúdia).

Na akademický rok 2022/2023 boli vypísané nasledujúce témy.

 

Aplikovaná informatika

Analýza používania povinne zverejňovaných informácii na webových stránkach komerčných bánk z hľadiska jazykových mier komplexnosti
Analysis of the Use of Mandatory Information on the Websites of Commercial Banks in Terms of Language Complexity
Školiteľ: prof. RNDr. Michal Munk, PhD.
Forma štúdia: denná

Reprezentácia vektorov slov s využitím morfológie a syntaxe
Word Vectors Representation Using Morphology and Dependency Grammar
Školiteľ: doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD.
Forma štúdia: denná

Modelovanie procesov pomocou fuzzy Petriho sietí v kontexte IoT
Process Modelling Using Fuzzy Petri Nets in the Context of IoT
Školiteľ: doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD.
Forma štúdia: denná

Možnosti rečového prispôsobovania pre komunikáciu človek-stroj
Speech Entrainment in Human-Machine Spoken Communication
Školiteľ: prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
Forma štúdia: denná

Vybrané metódy a techniky prípravy a spravovania dát pre potreby geografických informačných systémov ako aplikačného nástroja modelovania časopriestorových zmien reálneho 3D prostredia
Selected Methods and Techniques for the Preparation and Administration of Data for the Needs of Geographic Information Systems as an Application Tool for the Prediction Modeling of Time-spatial Changes of Real 3D Environment
Školiteľ: prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.
Forma štúdia: denná

Komplexnosť v spracovaní prirodzeného jazyka
Complexity in Natural Language Processing
Školiteľ: prof. RNDr. Daša Munková, PhD.
Forma štúdia: denná

Aplikácia vybraných metód analytiky učenia do virtuálneho micro-learningového prostredia
Application of Learning Analytics to Micro-learning Virtual Environments
Školiteľ: doc. Mgr. Martin Drlík, PhD.
Forma štúdia: denná

Implementácia riadiacich algoritmov v monitorovacích systémoch
Implementation of Control Algorithms in Monitoring Systems
Školiteľ: doc. Ing, Štefan Koprda, PhD.
Forma štúdia: denná

Environmentalistika
Fyzika materiálov
Molekulárna biológia
Teória vyučovania chémie
Teória vyučovania matematiky

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.