Katedra matematiky na letných školách

V lete 2022 sa konalo niekoľko letných škôl zameraných na vyučovanie matematiky a výskum v teórii vyučovania matematiky. Viacerých z nich sa zúčastnili pracovníci Katedry matematiky FPVaI UKF v Nitre ako vyučujúci a študenti rôznych odborov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Prvá z uvedených letných škôl s názvom Socio-scientific Issues in Mathematics and Science Initial Teachers Education: Join a unique intercultural experience preparing you for the future classroom! sa konala v 15. – 24. júna 2022 na Pedagogickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Letnej školy sa zúčastnili tri študentky: Radoslava Jánošíková, Andrea Kóňová a Rita Molnárová a dvaja študenti: Matej Hamran a Marek Moravčík z rôznych odborov FPVaI a FF: učiteľstvo matematiky, informatiky, anglického jazyka, španielskeho jazyka a doktorandi z Katedry ekológie a environmentalistiky. V rámci letnej školy pripravila a viedla doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. workshopy na témy: Príprava vyučovania s využitím inovatívnych vyučovacích metód a vyučovanie vo vonkajšom prostredí s podporou digitálnych technológií; aktivizujúce metódy vo vyučovaní zaujímavých alebo kontroverzných tém: Hmyz ako potrava pre ľudstvo; Analýza a interpretácia veľkých dátových súborov a Environmentálne témy v súčasnom vizuálnom umení. Letná škola bola realizovaná v rámci projektu Erasmus+ ENSITE (https://icse.eu/ensite/), podobne ako aj letná škola s názvom Dealing with environmental issues in science education – Deeping future science and maths teachers’ learning by teaching, ktorá sa uskutočnila 31. júla – 11. augusta 2022 vo Varne, v Bulharsku. Tejto letnej školy, ktorú organizoval Inštitút matematiky a informatiky Bulharskej akadémie vied, za zúčastnilo päť študentiek študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, Simona Balážová, Natália Červeňanová, Simona Labudová, Simona Kavecká a Barbora Živčicová. Dvojdňový workshop o matematických prechádzkach ako nástroji rozvoja povedomia o enviromentálnych otázkach priamo v Varne pripravili doc. PaedDr. Janka Medová, PhD. a PaedDr. Veronika Bočková, PhD.
Počas dvojdňovej Letnej školy didaktiky matematiky, ktorá sa konala 6. – 7. júla 2022 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, učitelia základných a stredných škôl riešili matematickú prechádzku prostredníctvom aplikácie MathCityMap v centre mesta. Seminár vedený Mgr. Silviou Haringovou pokračoval po vyriešení všetkých úloh v priestoroch univerzity. Účastníci sa v rámci seminára dozvedeli, ako sa prechádzka na portáli tvorí a dostali manuály pre tvorbu matematických prechádzok v systéme MathCityMap.
Workshop o skúsenostiach s prácou so študentmi a učiteľmi pri riešení otvorených matematických problémov realizovala doc. PaedDr. Janka Medová, PhD. na letnej škole Utrecht Summer School: Mathematics Education, ktorá sa konala 15. -25. augusta 2022. Docentka Medová a PaedDr. Veronika Bočková, PhD. v rámci tejto letnej školy uskutočnili workshop o matematických prechádzkach v centre holandského Utrechtu. Realizácia letnej školy bola podporená aj projektom ICSE Academy, v ktorom riešitelia viacerých katedier Fakulty prírodných vied a informatiky spolupracujú s Freudenthalovým inštitútom Univerzity v Utrechte na návrhu a realizácii programov pre učiteľov matematiky, prírodovedných a technických predmetov s európskym rozmerom.
Docentka Medová pokračovala do Ústí nad Labem v Českej republike, kde za zúčastnila podujatia s názvom Letní školy didaktiky přírodovědných předmětů STEM, ktoré sa skladalo z niekoľkých akreditovaných programov pre učiteľov matematiky a prírodovedných predmetov. Ako lektorka spolupracovala pri realizácii programu Didaktické zásady v předmětech STEM s kolegami z Univerzity J.E. Purkyně, Ústí nad Labem a Univerzity Karlovej v Prahe. Navrhnutý program ďalšieho vzdelávania vychádza zo spoločnej knižnej publikácie 16 autorov, didaktikov akademických predmetov s názvom Didaktické zásady v přírodovědném vzdělávaní: metodická příručka pro učitele biologie, chemie, fyziky, geografie, informatiky, matematiky a lektory environmentální vychovy. Slávnostný krst knihy prebehol vo štvrtok 18. augusta 2022 za účasti dekanky Prídovedeckej fakulty UJEP a Pedagogickej fakulty UK.
V dňoch 22. – 26. augusta 2022 sa prestížnej letnej školy pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s názvom YESS (YERME Summer School) organizovanej s podporou ERME (European Society for Research in Mathematics Education) na Univerzita Johannesa Keplera v rakúskom Linci zúčastnila aj doktorandka Katedry matematiky, študentka študijného programu Teória vyučovania matematiky Mgr. Silvia Haringová. V pracovnej skupine TWG 1: Mathematics teacher expertise, practice, and professional development pod vedením Alfa Colesa z Univerzity v Bristole (Veľká Británia) prezentovala čiastkové výsledky a navrhovanú metodiku svojej dizertačnej práce na tému Spolupráca ako prostriedok profesionálneho rozvoja učiteľov matematiky.
Na základe poskytnutej spätnej väzby môžeme konštatovať, že účastníci i lektori si z letných škôl odniesli hodnotnú spätnú väzbu na svoju prácu, medzinárodné skúsenosti, mnoho nových informácií a inšpiráciu do ďalšieho štúdia a práce, ako aj nové kontakty na pracoviskách v Európe i v celom svete.
Autorky textu: PaedDr. Veronika Bočková, PhD., doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. a doc. PaedDr. Janka Medová, PhD.
kosice01_20220908_1919834311.jpg

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.