Úvodné stretnutie projektu ICSE Academy

V dňoch 20. - 22. septembra 2022 zorganizovala University of Education vo Freiburgu (Nemecko) prvé on-line medzinárodné stretnutie partnerov projektu 101052670 - proSTEM - ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA ICSE Academy - Európska spolupráca a mobilita v oblasti profesijného rozvoja učiteľov STEM predmetov. 

Partneri projektu sú troch typov: univerzity alebo inštitúcie ponúkajúce programy v oblasti vzdelávania učiteľov, školy a organizácie zapojené do vzdelávania. Partnermi za Slovensko sú Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Teacher s.r.o. a Gymnázium Nitra, Golianova 68. Ako modelové školy budú spolupracovať štyri slovenské školy: Gymnázium Andreja Vrábla Levice, Základná škola vo Výčapoch-Opatovciach, Základná škola s materskou školou v Slatine nad Bebravou a Základná škola na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch.

Členmi projektového tímu z našej univerzity sú Janka Medová (národná koordinátorka), Ivana Boboňová, Martin Cápay, Soňa Čeretková, Silvia Harinová, Kitti Páleníková a Ľubomíra Valovičová. 

Koordinátorom projektu je prof. Katja Maass z University of Education vo Freiburgu, Nemecko. Ďalšími univerzitami zapojenými do projektu sú:

 • Utrecht University, Holandsko,
 • University of Malta, Msida, Malta,
 • University of Jaén, Španiesko,
 • EDEX - educational excellence corporation Ltd., Cyprus,
 • Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Nórsko,
 • Vilnius University, Litva,
 • Hacettepe University, Turecko,
 • Charles University, Prague, Česká republika,
 • Klagenfurt University, Rakúsko,
 • National and Kapodistrian University of Athens, Grécko.

Projekt ICSE Academy podporuje snahy Európskej únie o zníženie počtu žiakov so slabými výsledkami v oblasti STEM predmetov (biológia, chémia, fyzika, matematika, technológie, inžinierstvo). Robí tak vzdelávaním učiteľov STEM predmetov (univerzitné vzdelávanie budúcich učiteľov, i programy ďalšieho vzdelávania pre učiteľov z praxe) prostredníctvom inovácií založených na existujúcich osvedčených postupoch vzdelávania učiteľov a stratégiách nadnárodnej výmeny. Tento prístup sa opiera o mobilitu a spoluprácu, čím podporuje mladých i etablovaných učiteľov STEM v celej Európe. Projekt ICSE Academy má nasledujúce charakteristiky: 

 • Partnerstvo: Partnermi Akadémie ICSE sú skúsení vedci z oblasti teórie vyučovania STEM predmetov, poskytovatelia počiatočného univerzitného vzdelávania učiteľov a kontinuálneho profesijného rozvoja učiteľov z praxe, tvorcovia vzdelávacej politiky a školy z 13 krajín. Partneri sa učia navzájom, od seba a o sebe prostredníctvom špecifických inovatívnych štruktúr spolupráce.
 • Nová koncepcia profesijného vzdelávania s tromi inovatívnymi formátmi profesijného vzdelávania pre učiteľov STEM predmetov, ktorá je efektívna, dostupná a využiteľná vo všetkých členských štátov EÚ a podporuje európsku mobilitu a spoluprácu:
  • Vzájomné učenie sa prostredníctvom tzv. job-shadowingu (poskytovatelia programov pre vzdelávanie učiteľov sa navzájom zúčastňujú na svojich kurzoch, aby sa učili jeden od druhého);
  • interdisciplinárna séria európskych seminárov (pre učiteľov v celej Európe, ktoré spoločne vedú všetci poskytovatelia programov pre prípravu učiteľov);
  • spoločné európske letné školy (v Holandsku a Českej republike so zameraním na spoluprácu medzi účastníkmi, ako aj organizátormi).
 • Rešpektovanie potrieb - realizovateľnosť - zosúladenie: Vývoj našich formátov odborného vzdelávania sa riadi potrebami dvoma spôsobmi:
  • stratégia zdola nahor: na základe výsledkov dotazníkov a rozhovorov s učiteľmi;
  • Stratégia zhora nadol: na základe rozhovorov s verejnými činiteľmi v oblasti vzdelávania, s dôrazom na vyučovanie STEM predmetov.

Hlavným cieľom stretnutia bolo podeliť sa o výsledky analýzy potrieb vykonanej v prvých mesiacoch projektu a brainstorming o aktivitách posilňujúcich európsky rozmer počiatočného vzdelávania učiteľov a kurzov pre profesijný rozvoj učiteľov STEM predmetov, ktoré poskytujú partnerské univerzity a organizácie.

Text a foto: doc. PaedDr. Janka Medová, PhD., FPVaI – Katedra matematiky

icse_stem-academy-logo_final.png
Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.