Prezentácia výsledkov a Atlasu archetypov krajiny Slovenska

Na Katedre ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre sa 19. januára 2016 uskutočnila prezentácia výsledkov riešenia projektu APVV, ktorý bol ukončený v decembri 2015. Zároveň bol prezentovaný a pokrstený Atlas archetypov krajiny Slovenska, ktorý prezentuje typové a unikátne územia, identifikované ako príklady archetypov v podmienkach nížinných a horských oblastí Slovenska. Riešiteľský kolektív tvorili pracovníci spomínanej katedry a Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Prezentáciu poctili svojou účasťou aj rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., a dekan FPV UKF v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. Krstnými otcami boli významní predstavitelia a zakladatelia krajinnej ekológie na Slovensku - prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc., a prof. RNDr. Laszló Miklós, DrSc.
Ako uviedol hlavný riešiteľ projektu prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., archetypy krajiny predstavujú územia, ktoré odrážajú spolupôsobenie človeka a vlastností krajiny s dôrazom na rešpektovanie prírodných zákonitostí a procesov. Základnými kritériami vymedzenia územia ako archetypu sú fyziognomických znaky v podobe špecifických polohových podmienok, priestorového usporiadania krajinných prvkov a vzorov v štruktúre krajiny. Význam takto vymedzených archetypov je v tom, že sú to kvázi modelové územia, ktoré môžu slúžiť ako referenčné lokality pri modelovaní a plánovaní ekologicky optimálneho využívania krajiny v rôznych krajinných typoch. Archetypy krajiny môžu byť aj vzorovými lokalitami s vysokou účinnosťou ochrany prírodných zdrojov, zmierňovania účinkov povrchového odtoku, eliminácie svahových gravitačných procesov, ale aj zvyšovania retencie vody v krajine. Viaceré aspekty výskumu archetypov boli publikované v popredných vedeckých periodikách v zahraničí, čím bola potvrdená opodstatnenosť projektu a jeho prínos pre rozvoj krajinnej ekológie v medzinárodnom kontexte.
Autor článku: prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Lubo Balko

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.