Semináre Katedry matematiky

Katedra matematiky FPV UKF v Nitre v spolupráci s občianskym združením MITAL – Mathematics in teaching and learning, pripravila bezplatné semináre pre učiteľov matematiky zamerané na rôzne oblasti matematického vzdelávania. S cieľom priblížiť sa potrebe celoživotného vzdelávania učiteľov, vytvorenia väčšej prepojenosti s praxou a poskytnutia priestoru pre

diskusiu, boli v priebehu zimného semestra 2017/2018 realizované ďalšie tri semináre pod odborným vedením pedagógov katedry matematiky.

Dňa 29.9.2017 prebehol seminár Rozvíjanie štatistickej gramotnosti, na ktorom sa učitelia oboznámili s konceptom štatistickej gramotnosti a jej úrovňami, s heuristikami, ktoré používame pri každodennom rozhodovaní a odhadovaní možnosti nastania rôznych udalostí. Učitelia diskutovali o rôznych vytvorených úlohách, ktorými je možné rozvíjať štatistickú gramotnosť žiakov základných a stredných škôl. Seminár bol pod odborným vedením RNDr. Ľubomíra Rybanského, PhD., ktorý má s touto oblasťou vzdelávania bohaté skúsenosti.

Dňa 27.10.2017 bol realizovaný seminár Tabuľkový procesor MS Excel v práci učiteľa matematiky – začiatočníci, kde sa učitelia oboznámili so základmi práce s programom, prácou so vzorcami a funkciami a tvorbou a úpravou rôznych typov grafov. Učitelia matematiky vo svojej praxi môžu použiť vzorce, analyzovať údaje, pracovať so zoznamami alebo vytvárať grafy. Znalosť tohto softvéru je užitočná aj pri práci triedneho učiteľa, pri štatistikách rôznych predmetov, či súťaží. Seminár viedla PaedDr. Janka Medová, PhD.

Dňa 24. 11. 2017 bol v spolupráci s Nitrianskym GeoGebra inštitútom realizovaný seminár GeoGebra pre pokročilých, ktorý plynule nadväzoval na už konaný seminár s názvom GeoGebra pre začiatočníkov. V prvej časti seminára boli stručne zopakované a mierne rozšírené manuálne rysovacie zručnosti rysovania v GeoGebre v 2D module, ktoré majú význam pre školskú prax. Ďalej sa účastníci pod vedením RNDr. Dušana Valla, PhD. podrobnejšie venovali geometrickým miestam bodov, tvorbe makra, analytickému vstupu a práci s tabuľkou. Druhá časť seminára bola zameraná na priestorovú geometriu. Účastníci si prakticky vyskúšali riešenie rôznych stereometrických úloh v GeoGebra 3D module, čím sa oboznámili s možnosťou ako zefektívniť vyučovací proces matematiky. Táto časť seminára bola pod odborným vedením doc. RNDr. Márie Kmeťovej, PhD.

V realizácii takýchto seminárov bude katedra matematiky v spolupráci s o.z. MITAL naďalej pokračovať a veríme, že i o ďalšie semináre prejavia učitelia matematiky záujem a vzájomne sa tak obohatíme o svoje odborné a pedagogické skúsenosti.

Autor článku: doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.


Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.