Národná konferencia o environmentálnej výchove

Environmentálna výchova je súčasťou vyučovacieho procesu základných a stredných škôl od roku 1996. Jej základným cieľom je poskytnúť príležitosť každému na nadobudnutie vedomostí, hodnôt, postojov a zručností, ktoré sú potrebné na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia.

Ubehlo 22 rokov a musíme skonštatovať, že k žiadnemu zlepšeniu stavu životného prostredia nedošlo. Stačí sa dôkladne poobzerať po našom bezprostrednom okolí a negatívnych príkladov sa ponúka niekoľko od straty kvalitnej poľnohospodárskej pôdy, nadmerne znečistených riek, tony znečisťujúcich látok vypustených každoročne do ovzdušia, cez živočíšne a rastlinné druhy balansujúce na pokraji vyhynutia až po všade prítomné odpadky a pribúdajúce nelegálne skládky odpadov.

Kde nastal problém? Ako tento problém riešiť? V akom stave je súčasná úroveň realizácie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na Slovensku?

Práve týmto základným otázkam sa venovala národná konferencia „Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta“ realizovaná pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Konala sa v dňoch 30. - 31. 01. 2018 na pôde Katedry ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre. Cieľom konferencie bola analýza súčasného stavu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na Slovensku. Konferencie sa zúčastnilo takmer 100 účastníkov, pričom odznelo 35 prednášok zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu.

Napriek širokým možnostiam realizácie environmentálnej výchovy, z ktorých sa niektoré prezentovali aj počas konferencie a množstva nadšencov, ktorí sa spolupodieľajú na šírení cieľov environmentálnej výchovy musíme konštatovať, že stav EVVO na Slovensku nie je postačujúci k tomu, aby v plnej miere napĺňal ciele environmentálnej výchovy v zmysle udržateľného rozvoja.

Najakútnejšie problémy, s ktorými sa stretávajú učitelia materských, základných, stredných a vysokých škôl,  mnohé organizácie zamerané na environmentálnu výchovu a šírenie environmentálnej osvety na Slovensku účastníci zhrnuli do záverov konferencie, ktoré sú verejne dostupné na http://www.kee.fpv.ukf.sk/index.php/sk/ a budú zverejnené v aktuálne pripravovanom čísle Enviromagazínu.


Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.