V dňoch 29. septembra až 1. októbra 2015 sa uskutočnilo na Fakulte prírodných vied premietanie filmov zapožičaných festivalovým výborom medzinárodnej súťažnej prehliadky Agrofilm 2015, organizovanej Výskumným ústavom živočíšnej výroby Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Nitre. Z celkovej ponuky 112 filmov z 18 krajín bolo do programu podujatia na UKF v Nitre vybraných 18 filmov tematicky rozdelených do troch premietacích dní, ktoré boli doplnené o úvodné odborné prednášky zamestnancov UKF v Nitre: Príroda a jej zdroje (prof. RNDr. František Petrovič, PhD.), Potraviny a zdravý životný štýl (doc. RNDr. Tȕnde Juríková, PhD.), Cestovanie, geografia a svet (doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.). Na otvorení každého premietacieho dňa sa zúčastnili organizátori podujatia: doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD., prorektor UKF v Nitre, prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., prodekanka FPV a RNDr. Marek Civáň, ktorý zároveň program moderoval.
Premietanie filmov sa tešilo veľkému záujmu zamestnancov a najmä študentov, pre ktorých bolo prednostne určené. Okrem študentov UKF v Nitre pôdu univerzity navštívili aj študenti stredných škôl, napr. Strednej odbornej školy potravinárskej v Nitre, ale aj zástupcovia zo Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove, ktorí sa prezentovali vlastným filmom. Záujem a priaznivé ohlasy divákov sú potešiteľné hlavne pre organizátorov premietacích dní na UKF v Nitre a vytvárajú živnú pôdu pre budúci Agrofilm 2016.
Viac sa o festivale Agrofilm dočítate v najbližšom vydaní univerzitného časopisu Náš čas.
 

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelila v tomto roku prof. RNDr. Klaudii Jomovej, PhD. prémiu za najvyšší trojročný vedecký ohlas v kategórii prírodné a lekárske vedy.
Cena odzrkadľuje počet citácií (s vylúčením autocitácií) zaznamenaných v databáze Web of Science (Thomson Reuters) za roky 2012, 2013 a 2014 na všetky práce autora.
Prof. Jomová zaznamenala za dané trojročné obdobie na svoje práce 780 SCI citácií. Najcitovanejšia práca autorky je z roku 2011 (Toxicology vol. 283, Issue: 2-3, pp. 65-87) a bola za hodnotené obdobie citovaná 366 krát.
Prof. RNDr. Klaudia Jomová, PhD. je vedúcou Katedry chémie FPV UKF v Nitre, jej výskum sa zameriava na ťažké kovy a ich vplyv na zmeny v expresii a aktivite bielkovín, vyhodnocovanie voľných radikálov a paramagnetických kovov v aktívnych centrách proteínov a sledovanie antioxidačných a prooxidačných vlastností karotenoidov a vitamínov.

V tomto roku pokračovala výmena skúsenosti pracovníkov Katedry informatiky FPV UKF v Nitrevýskumným pobytom na Ukrajine. V dňoch 19.8.2015 až 13.9.2015 sa Júlia Tomanová, Martin Cápay, Martin Drlík a Peter Švec zúčastnili výskumného pobytu na Kyjevskej univerzite Borisa Grinchenka (BGKU), ktorá je v súčasnosti siedmou najlepšou univerzitou na Ukrajine.

Základnou vedeckou úlohou pobytov bolo analyzovať a zhodnotiť úroveň implementácie moderných metód IKT do vzdelávania, oboznámiť sa s príkladmi dobrej praxe implementácie e-learningu v univerzitnom prostredí a porovnať skúsenosti s rozvojom interkulturálnych vzťahov v jednotlivých participujúcich krajinách. Vedecký program pobytu bol realizovaný hlavne formou pracovných stretnutí za účasti partnerov z Ukrajiny, Poľska, Českej republiky, Španielska, Portugalska a Holandska. Odborný program pozostával zo série seminárov zameraných na riešenie úloh projektu, z prednášok pre študentov a učiteľov rôznych fakúlt, ako aj zo stretnutí s rôznymi predstaviteľmi univerzity a jednotlivých fakúlt.

Počas výskumného pobytu v Kyjeve nás prekvapila hlavne nová moderná budova univerzity, vybavenosť modernými technológiami, ale hlavne snaha a úsilie vedenia univerzity neustále implementovať nové a moderné prvky do vzdelávania. Spolu s pani prorektorkou Prof. Morze sme mali možnosť vidieť špecializovanú „SMART učebňu", ktorá je určená hlavne pre školenia učiteľov zamerané na používanie interaktívnej tabule vo vyučovaní. Pozitívny dojem zanechala špecializovaná učebňa vybavená 3D tlačiarňou a elektronickými platformami na báze Arduino a Raspberry, ako aj prakticky zariadená konferenčná miestnosť.

Na univerzite v Kyjeve sme zastihli začiatok akademického roka, kde sme sa aktívne zúčastnili privítania študentov prvých ročníkov. Za významné považujeme oficiálne prijatie rektorom Kyjevskej univerzity Prof. Viktorom Ogneviukom, ktorý patrí medzi vplyvných odborníkov na vzdelávanie nielen na Ukrajine ale aj vo svete.

Na Ukrajine sme sa aktívne zúčastnili inovatívnej formy panelovej diskusie organizovanej v rámci konferencie „Open Educational E-environment of Modern University". V rámci projektu sme autormi 12 vedeckých príspevkov, publikovaných na už spomínaných konferenciách, ale aj na konferenciách v Českej republike a Poľsku, ako aj v niekoľkých indexovaných časopisoch.

Okrem odborného programu sme si samozrejme našli čas aj na spoznávanie kultúry, tradícií a histórie navštívených miest. Kyjev, množstvom parkov, lesov, zátok a oddychových zón v silnom kontraste s turbulentným obdobím, ktoré prežíva, zase potvrdil svoju povesť zeleného mesta. Nájde sa v ňom aj kus histórie, najmä pravoslávny komplex kláštorov Kyjevsko-pečerská Lávra stojaci na starých katakombách. Veľkolepo pôsobí aj vyše 100 m vysoký monument Matka Vlasť.

Hostitelia z Kyjeva pre nás pripravili kvalitný kultúrny a spoločenský program, hlavne koncerty Štátneho orchestra tradičných hudobných nástrojov Ukrajiny.

Výskumné pobyty boli realizované v rámci projektu 7RP IRNet - International Research Network for Study and Development of New Tools and Methods for Advanced Pedagogical Science in the Field of ICT Instruments, E-learning and Intercultural Competences (PIRSES-GA-2013-612536). IRNet je projekt 7. rámcového programu EÚ (Marie Curie Actions, International Research Staff Exchange Scheme), v rámci ktorého sa realizuje výmena poznatkov a skúseností v oblasti inovatívnych metód vzdelávania, návrh účinných stratégií implementácie informačných a komunikačných technológií do vzdelávania, vývoj metodík pre hodnotenie kvality e-learningu a interkultúrnych kompetencií v krajinách Európskej únie i mimo nej.

Projekt je v druhom roku riešenia. Už dnes je však zrejmé, že výsledkom intenzívnej medzinárodnej spolupráce nie je len príprava spoločných vedeckých výstupov publikovaných na konferenciách v partnerských krajinách, ako aj v indexovaných vedeckých časopisoch, ale hlavne rozvoj medzinárodných kontaktov a získavanie skúseností v medzinárodných výskumných tímoch.

Projekt vstupuje do štvrtej fázy riešenia s názvom Identifikácia a evalvácia nových IT nástrojov vo vzdelávaní, ktorej cieľom je identifikovať IKT nástroj moderného učiteľa, ako aj štúdie zaoberajúce sa školou budúcnosti. Hoci vieme, že nás v nasledujúcich dvoch rokoch čakajú viaceré výskumné pobyty na partnerských univerzitách, ktoré budú predstavovať ešte veľkú dávku úsilia, sme si istí ich prínosom.

 

Filmový festival Agrofilm 2015 spája filmy, vedu, výskum a chuťové zážitky z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a tvorby vyváženého a pestrého životného priestoru. Festival bude aj tento v dňoch 28. septembra do 2. októbra 2015 cestovať za svojimi divákmi a ponúkať im zážitky všetkých zmyslov. Festivalové filmy sa budú premietať na univerzitách vo Zvolene a Nitre, na stredných školách, v prostredí výskumných ústavov, ale aj v obchodných centrách. Obrazový a zvukový zážitok bude dopĺňaný o chuťové vnemy, kde výskumníci ponúknu ochutnávku svojich klobások, jaterničiek, medu a ďalších dobrôt vyrobených podľa receptov starých materí, ale s vedeckým pohľadom na ich kvalitu.
Filmoví tvorcovia z celého sveta predvedú širokú paletu filmov z celého názorového spektra a najrôznejších filmových výrazových prostriedkov na tému „Poľnohospodárstvo nie je veda ale umenie“.
V hlavnej festivalovej súťaži ocení filmy porota zložená z filmárov zo štyroch krajín spolu s výskumníkmi a agroodborníkmi. 
Spojenie filmového umenia a vedy sa už niekoľkokrát osvedčilo. Festivalový program obohacuje pravidelný seminár vždy na originálnu tému, ktorý sa koná tradične v strede festivalového týždňa, tentokrát v stredu 30. septembra. Tentokrát bude venovaný Greeningu a farmovému chovu divej zveri.
Festival je malý svojím rozpočtom, ale veľký tímom nadšených ľudí, ktorí chcú sprostredkovať množstvo neopakovateľných zážitkov a veľa nového poznania divákom a návštevníkom festivalu, a robia to s chuťou...
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.